Events 2012

 

Minulé akcie


27.11. Real Estate Market: Trh nehnuteľností 2012
24.10. Fórum o doprave


4.10. Perspektívy nákupných centier na Slovensku


12.7. Rakúsko
Udržateľný development (exkurzia)


14.6.
Podpora nájomného bývania v SR


3.5. Rakúsko
Biomasa a bioplyn (exkurzia)27.3.
Konferencia Real Estate Market > Slovensko 2012


1.3. Žilina
Udržateľný rozvoj mesta Žilina


26.1.
Realitný trh pod drobnohľadom


Udržateľný development

Exkurzia časopisu Stavebné fórum.sk
v spolupráci s Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.
12.7.2012, Rakúsko

Program:

Projekt BHAK (Bundes-Handelsakademie), Wiener Neustadt - prístavba a renovácia budovy
Vysoká miera inovácie po funkčnej a architektonickej stránke sa odzrkadľuje v súlade starého s novým a v kontraste s novými stavebnými prvkami. Novostavba so sekciou pre správu budovy a IT je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde (spotreba kúrenia je menšia ako 50kWh/m2a) a pre triedy na južnej a západnej strane je navrhnuté ovládateľné vetranie s rekuperáciou tepla a s tepelným čerpadlom využívajúcim spodnú vodu.
Stavebné náklady cca: 9,5 mil. eur.


Gerngross - kompletná prestavba najstaršieho obchodného domu vo Viedni
Preslávený viedenský obchodný dom nachádzajúci sa v centre mesta už od roku 1879 na známej Mariahilfer Strasse bol za nepretržitej prevádzky kompletne prestavaný. Od svojho vzniku bola budova priebežne upravovaná a zahŕňa v sebe niekoľko stavebných slohov. Mimoriadnu výzvu pre generálneho projektanta (Deltu Projektconsult) predstavovala citlivá výmena starších, nárokom moderného prevádzky nevyhovujúcich konštrukcií a to pri nekompletnej a často nepresnej dokumentácii pôvodného stavu.
Táto rekonštrukcia z roku 2010 zmenila celý objekt na nepoznanie.
Stavebné náklady cca: 18,3 miliónov eur.


Wirtschaftsuniversität Wien - zostava 6-tich zelených budov, certifikát DGNB
Celý projekt, výstavba a budúce fungovanie univerzitného areálu sú založené na koncepte zelených budov. Stavebná fáza spňlňa prísne environmentálne štandardy pre proces výstavby. Projekt má predpoklad získať certifikát udržateľnej výstavby DGNB, pričom jedna zo 6 budov komplexu ašpiruje až na zlatú pečať.
Hlavné rysy tohto zeleného projektu:
 - 50% energie na vykurovanie a klimatizáciu zabezpečujú geotermálne zdroje
 - osvetlenie budovy je riadené cez senzory pohybu a svetla
 - znižovanie spotreby energie a vody prostredníctvom "zelených IT" a úsporných sanitárnych zariadení
 - optimalizácia vykurovania, ventilácie a klimatizácie podľa aktuálneho obsadenie miestností
 - výborná dostupnosť verejnou dopravou, rozšírenie zelených plôch a iné
 - Stavebné náklady cca: 383 miliónov eur
 - doba výstavby: 2011 – 2013 (projekt je vo výstavbe)


Cena exkurzie zahŕňa prehliadku objektov so sprievodcom, odborné tlmočenie do slovenčiny, obed a dopravu autobusom.

Zmena programu vyhradená.