KontaktStavebné fórum.sk s.r.o.

Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
IČO: 36776661
IČ DPH: SK2022375014

Číslo účtu 2620476009/1100 Tatrabanka
IBAN: SK4111000000002620476009
SWIFT: TATR SK BX

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 45931/B