www.stavebne-forum.sk

 

Aktuálne akcie

Minulé akcie

9.12.2009 Košice
Financovanie, reality a stavebníctvo v roku 2009 - hodina pravdy


8.12.2009 Bratislava
Realitný trh 2009>2010 - bilancie a plány


18.11.2009 Košice
Polyfunkčné projekty: potenciál a limity na východnom Slovensku


3.11.2009 Prešov
Prešov: investície do voľnočasových projektov


29.10.2009 Žilina
Investičné príležitosti v Žiline a okolí


20.10.2009 Bratislava
Development: Environmentálne trendy a ekonomika


13.10.2009 Košice
Energeticky úsporné stavby: mýty a realita


8.10.2009 Linz, Rakúsko
Exkurzia do ekologického sídliska SolarCity


30.9.2009 Bratislava
Impulzy rozvoja mestskej časti Petržalka


16.9.2009 Spišská N.V.
Spiš a jeho metropola: hlbší pohľad na investície


10.9.2009 Bratislava
Zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok


25.6.2009 Košice
Košice EHMK 2013 - impulzy pre nové investičné príležitosti


24.6.2009 Bratislava
Architektúra a dizajn na podporu trhu developerských projektov


17.6.2009 Bratislava
Udržateľný rozvoj mesta Bratislavy


2.6.2009 Prešov
Fórum o doprave


27.5.2009 Bratislava
Investičné príležitosti v Rumunsku a Bulharsku


19.5.2009
Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia


14.5.2009
Šetrné zdroje energie a možnosti úspor


29.4.2009
Investičné príležitosti v Poľsku


28.4.2009
Investičné zámery v Humennom a okolí v kontexte novej výstavby


7.4.2009
PPP projekty - alternatíva v čase recesie?


31.3.2009
Východné Slovensko konečne na mape veľkých retailových investícií - prečo až teraz?


19.3.2009
Rozvojový potenciál mesta Prešov a perspektívy jeho územnej expanzie


4.3.2009
Investičné príležitosti v neľahkých časoch


26.2.2009
Kúpa stavebného pozemku - bezpečná investícia v období neistoty


24.2.2009
Rezidenčný segment na východnom Slovensku - limity rozvoja


17.2.2009
Makroekonomika 2009 - súčasný stav a perspektíva


28.1.2009
Rizikové faktory vo financovaní stavebných projektov


27.1.2009
Právne a finančné poradenstvo v podmienkach recesie


20.1.2009
Svetová kríza = príležitosť pre Slovensko
Vytvárame pre Vás priestor pre stretávania

Využijte príležitosť k posilneniu firemného imidžu či propagácii Vašich výrobkov a služieb.

Diskusné stretnutia sú účastníkmi hodnotené ako vysoko odborné a kvalitné a stali sa už tradičnou príležitosťou pre nadviazanie osobných kontaktov a diskusií s odborníkmi zo súkromnej i verejnej sféry.

Naše diskusie prinášajú vždy nové myšlienky a podnety z teórie i praxe a zároveň prispievajú k nadviazaniu osobných kontaktov s kľúčovými hráčmi realitného trhu, cestovného ruchu a kultúry a zodpovednými zástupcami štátnej správy.

Prezentácia Vašej spoločnosti na diskusnom stretnutiu je nielen efektívny spôsob ako osloviť budúcich zákazníkov, ale tiež dôležitý signál Vašim súčasným obchodným partnerom, že podporu dialógu Vaša společnost chápe ako neodlučeteľnú súčasť firemnej kultúry a že chce aktívne prispievať k šíreniu nových myšlienok a názorov medzi odborníkmi rôznych oborov.

Prezentácia Vašej spoločnosti na našich prestížnych diskusných stretnutiach má veľký efekt, pretože je cielená, osobná, premyslená a umožňuje častú frekvenciu.

Viete, že budúcich zákazníkov stretnete u nás?


Čo ponúkame ako štandardnú formu spolupráce:


Informujte sa na telefónnom čísle 00421 911 707 558 alebo prostredníctvom e-mailu. Radi s Vami prejednáme ďalšie možnosti partnerstva a spolupráce, ktorých je určite celý rad (internetová inzercia, články, adresné oslovovanie klientov, distribúcia zvláštnych tiskových správ atď.), aby čo najlepšie vyhovovaly Vašim potrebám a predstavám a v plnej miere zodpovedali marketingovej stratégii Vašej spoločnosti.