www.stavebne-forum.sk

 

Diskusné stretnutie 11.12.2008Diskusné stretnutie 10.12.2008Diskusné stretnutie 20.11.2008Diskusné stretnutie 4.11.2008Diskusné stretnutie 28.10.2008Diskusné stretnutie 21.10.2008Diskusné stretnutie 14.10.2008Diskusné stretnutie 1.10.2008


Diskusné stretnutie 30.9.2008

Diskusné stretnutie 23.9.2008

Diskusné stretnutie 17.9.2008

Diskusné stretnutie 11.9.2008

Diskusné stretnutie 26.6.2008

Diskusné stretnutie 24.6.2008

Diskusné stretnutie 16.6.2008

Diskusné stretnutie 5.6.2008

Diskusné stretnutie 27.5.2008

Diskusné stretnutie 12.5.2008

Diskusné stretnutie 6.5.2008


Kontakt

Výkonná riaditeľka


Marketingový manažér


Asistentka produkcie


Regionálna manažérka Košice


Stavebné fórum.sk s.r.o.


Košická 37, 821 08 Bratislava
IČO 36776661
DIČ SK2022375014
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 45931/B
Číslo účtu 2520476009/1100 Tatrabanka
IBAN: SK4111000000002620476009
SWIFT: TATR SK BX