www.stavebne-forum.sk

 

Diskusné stretnutie 11.12.2008Diskusné stretnutie 10.12.2008Diskusné stretnutie 20.11.2008Diskusné stretnutie 4.11.2008Diskusné stretnutie 28.10.2008Diskusné stretnutie 21.10.2008Diskusné stretnutie 14.10.2008Diskusné stretnutie 1.10.2008


Diskusné stretnutie 30.9.2008

Diskusné stretnutie 23.9.2008

Diskusné stretnutie 17.9.2008

Diskusné stretnutie 11.9.2008

Diskusné stretnutie 26.6.2008

Diskusné stretnutie 24.6.2008

Diskusné stretnutie 16.6.2008

Diskusné stretnutie 5.6.2008

Diskusné stretnutie 27.5.2008

Diskusné stretnutie 12.5.2008

Diskusné stretnutie 6.5.2008


Vytvárame pre Vás priestor pre stretávania

Využijte príležitosť k posilneniu firemného imidžu či propagácii Vašich výrobkov a služieb.

Diskusné stretnutia sú účastníkmi hodnotené ako vysoko odborné a kvalitné a stali sa už tradičnou príležitosťou pre nadviazanie osobných kontaktov a diskusií s odborníkmi zo súkromnej i verejnej sféry.

Naše diskusie prinášajú vždy nové myšlienky a podnety z teórie i praxe a zároveň prispievajú k nadviazaniu osobných kontaktov s kľúčovými hráčmi realitného trhu, cestovného ruchu a kultúry a zodpovednými zástupcami štátnej správy.

Prezentácia Vašej spoločnosti na diskusnom stretnutiu je nielen efektívny spôsob ako osloviť budúcich zákazníkov, ale tiež dôležitý signál Vašim súčasným obchodným partnerom, že podporu dialógu Vaša společnost chápe ako neodlučeteľnú súčasť firemnej kultúry a že chce aktívne prispievať k šíreniu nových myšlienok a názorov medzi odborníkmi rôznych oborov.

Prezentácia Vašej spoločnosti na našich prestížnych diskusných stretnutiach má veľký efekt, pretože je cielená, osobná, premyslená a umožňuje častú frekvenciu.

Viete, že budúcich zákazníkov stretnete u nás?


Čo ponúkame ako štandardnú formu spolupráce:


Informujte sa na telefónnom čísle 00421 911 707 118 alebo prostredníctvom e-mailu. Radi s Vami prejednáme ďalšie možnosti partnerstva a spolupráce, ktorých je určite celý rad (internetová inzercia, články, adresné oslovovanie klientov, distribúcia zvláštnych tiskových správ atď.), aby čo najlepšie vyhovovaly Vašim potrebám a predstavám a v plnej miere zodpovedali marketingovej stratégii Vašej spoločnosti.