www.stavebne-forum.sk

 

Diskusné stretnutie 11.12.2008Diskusné stretnutie 10.12.2008Diskusné stretnutie 20.11.2008Diskusné stretnutie 4.11.2008Diskusné stretnutie 28.10.2008Diskusné stretnutie 21.10.2008Diskusné stretnutie 14.10.2008Diskusné stretnutie 1.10.2008


Diskusné stretnutie 30.9.2008

Diskusné stretnutie 23.9.2008

Diskusné stretnutie 17.9.2008

Diskusné stretnutie 11.9.2008

Diskusné stretnutie 26.6.2008

Diskusné stretnutie 24.6.2008

Diskusné stretnutie 16.6.2008

Diskusné stretnutie 5.6.2008

Diskusné stretnutie 27.5.2008

Diskusné stretnutie 12.5.2008

Diskusné stretnutie 6.5.2008

Územný plán a urbanisticko-architektonická vízia Košíc

Diskusné stretnutie časopisu Stavebné fórum.sk

pod záštitou primátora mesta Košice Františka Knapíka Pondelok 12.5. 2008 od 14:00 do 16:30 hod.
(registrácia 13:30-14:00 hod.)
Penzión Golden Royal, Vodná 8, Košice


Program:


Prezentácie k stiahnutiu:
Aktívni účastníci:
Účastníci:
Klaudia Azariová (JUDr. Klaudia Azariová, advokátka)
Darina Babušáková (Stavoprojekt Košice, a.s.)
Marek Bakalár (Architektonické štúdio Atrium)
Milan Balážik (Hutné stavby development, a.s.)
Ladislav Baran (Architektonické štúdio Atrium)
Ladislav Bášti
Michal Burák (Architektonické štúdio Atrium)
Pavol Cangár (Region Invest, a.s.)
Juraj Dančišin (Eurovia - Cesty, a.s.)
Aleš Dojčár (Immorent Slovensko, s.r.o.)
Zdeno Doležel (R.D. Stav, s.r.o.)
Milan Dolný (Siemens, s.r.o.)
Jozef Fabián (Architektonické štúdio ARS)
Marián Gažovský (Dekort, s.r.o.)
Ladislav Habina (Slimak, s.r.o.)
Róbert Helcmanovský (Rabaka reklamné panely, s.r.o.)
Zdenko Hochmuth (Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ)
Tomáš Holovský (Hutné stavby development, a.s.)
Agnesa Hoppanová (Slovenská agentúra životného prostredia - CER Košice)
Milan Hric (Vento, s.r.o.)
Miroslav Hrušovský (Penta Investments Limited, o.z.)
Matúš Choma (CB Richard Ellis, s.r.o.)
Juraj Chropen (Bauer Spezialtiefbau GmbH)
Jozef Jakub (Hutné stavby development, a.s.)
Lenka Janovčíková (Bénit Group, s.r.o.)
Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
Jozef Kapa (RK Reprosta)
Silvio Kičina (Penta Investments Limited, o.z.)
Petronela Királyiová (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
František Knapík (Magistrát mesta Košice)
Daniela Kobanová (Euro Real - SK, s.r.o.)
Ladislav Kočiš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
Peter Kočka (JUDr. Peter Kočka, advokát)
Rastislav Kokinčák (NES-PAN MTH, s.r.o.)
Tomáš Kolarčík (MS systém, s.r.o. Košice)
Júlia Kolesárová (Košický samosprávny kraj)
Jana Koreňová (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
Kristína Kristianová (Spolok architektov Košíc)
Marián Labaš (Cyklistická únia)
Vladimír Ligus (Útvar hlavného architekta MsÚ)
Michal Lohr (VSH development, s.r.o.)
Stela Lovacká (Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ)
Viktor Malinovský (Fakulta umení TU v Košiciach)
Petr Marek (VSH development, s.r.o.)
Anna Mareková (Košický samosprávny kraj)
Katarína Martiňáková (RE/MAX Houses & Land)
Pavol Merjavý (Merys - projektová kancelária)
Jozef Michalik (Mita, s.r.o.)
Marián Michalov (East Development Company, a.s.)
Martin Mojžíš (Košický samosprávny kraj)
Janetta Nestorová - Dická (ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ)
Cuong Nguyen Thanh (Vissone, s.r.o.)
Attila Norek (Hutné stavby development, a.s.)
Anton Oberhauser (Hutné stavby development, a.s.)
Ivan Orator (Investconsul, s.r.o. Košice)
René Pavlík (Hope Development, s.r.o.)
Karolína Petrvalská (Merilin, s.r.o.)
Peter Poradovský (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
Radek Pšenička (Skanska Reality SK, s.r.o.)
Ľubomír Reľovský (VSH development, s.r.o.)
Gladys Rogosová (MEI Property Services, s.r.o.)
Vladimír Rusňák (Investconsul, s.r.o. Košice)
Marián Sabol (Magistrát mesta Košice)
Milan Sabol (Magistrát mesta Košice)
Vladimír Sabol (OMV Slovensko, s.r.o.)
Anna Soročinová (Košický samosprávny kraj)
Ingrid Šenitková (Stavebná fakulta TU v Košiciach)
Milan Šimoňak (Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice)
Marcel Šiška (Hutné stavby development, a.s.)
Zuzana Tesarčíková (NES-PAN MTH, s.r.o.)
Ladislav Vargovčík (ZTS VVÚ Košice, a.s.)
Jiří Výborný (Development news Slovakia)
Helena Židuliaková (Slovenská pošta, a.s.)