CITY FÓRUM 2019

AKO UROBIŤ DOBRÉ MESTO

I. ročník česko-slovenskej odbornej konferencie o dobre fungujúcich mestách

Profily

Tomáš AUGUSTÍN

YIT Slovakia (SK)

Pôsobí ako projektový manažér YIT Slovakia pre rezidenčné projekty Nuppu a Tammi, venuje sa rozvoju konceptu nájomného bývania, inováciám a ich implementácii. Podieľal sa na oživení viacerých objektov v rámci Bratislavy. Pôsobil v Aliancii Stará Tržnica, kde mal na starosti rekonštrukciu a správu budovy. V rámci bývalej Cvernovky prevádzkoval multifunkčný eventový priestor a podieľal sa na oživení historickej budovy na Laurinskej ulici. Bol spolumajiteľom a architektom architektonického štúdia yourDesign. Pôsobil ako spoluorganizátor jedného z najväčších dizajnových trhov – Urban Market.

Juraj BENETIN

Compass Architekti (SK)

Architekt a spoluzakladateľ úspešného slovenského ateliéru Compass Architekti pracuje na viacerých mestotvorných projektoch v Bratislave, čím sa výrazne podpisuje na budúcej podobe slovenskej metropoly. Rukopis ateliéru Compass sa vyznačuje citlivým prístupom k verejnému priestoru a architektúrou, ktorá je blízka človeku. Okrem architektúry sa naplno venuje aj hudbe, čo dokazuje ako spevák skupiny Korben Dallas.

Gábor BINDICS

sociálny inovátor (SK)

Je zakladateľom klubu KC Dunaj, cyklokuriérskej služby Švihaj šuhaj a doteraz najväčšieho projektu na podporu mestskej kultúry v Bratislave – Aliancia Stará tržnica, ktorá spája 11 profesionálov z rôznych oblastí. V minulosti pôsobil v Londýnskej národnej galérii a tiež v Paríži, kde založil kino. Neustále uvažuje, ako vrátiť život ďalším zaujímavým, ale nevyužitým miestam Bratislavy. V rámci pripravovaného Metropolitného inštitútu Bratislavy vedie aktuálne pracovnú skupinu, ktorá má na starosti projekt Živé námestie. Ten chce cez nenáročné zmeny na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť v Bratislave nový funkčný a prístupný mestský priestor. Rovnako sa venuje projektu znovuotvorenia kúpeľov Grössling a oživeniu ďalších mestských priestorov.

Ondřej BOHÁČ

IPR Praha (CZ)

Je riaditeľom Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Má tak pod palcom rozvoj a budúcnosť českej metropoly, ktorá, ako sám hovorí, sa už pomaly približuje 2 miliónom obyvateľov. Je veľkým podporovateľom obnovy verejných priestranstiev a výstavby na brownfieldoch. Všetky aktivity IPR Praha sledujú jeden spoločný cieľ – urobiť z Prahy živé, vplyvné, dynamické a konkurencieschopné mesto, ktoré je príjemné pre život, pružne reaguje na súčasné potreby obyvateľov a obstojí medzi najvyspelejšími mestami Európy.

Jeroen DIRCKX

KCAP Architects & Planners (NED)

Architekt a urbanista. Je partnerom v holandskom ateliéri KCAP v Rotterdame. Zameriava sa najmä na oblasť dizajnu a manažmentu komplexných urbanistických projektov, ktoré vznikajú za aktívnej participácie komunít, verejného a privátneho sektora. Jeho práce zahŕňajú viaceré polyfunkčné developmenty, nábrežné projekty, významné dopravné uzly či revitalizácie brownfieldov v Európe, Číne a Rusku. Často pôsobí v pozícii koordinátora tímov, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach, a aktívne sa zaujíma aj o oblasť územného plánovania.

Peter GERO

architekt a urbanista (SK)

Je rodený Bratislavčan, ale jeho profesionálny život je spätý najmä s mestom Hamburg. Práve tam sa podieľal na mnohých významných projektoch ako napríklad výstavba siete U-Bahn (dizajn staníc, verejných priestorov a mostov), viedol odborný štáb ministra pre výstavbu a rozvoj a bol vedúci oddelenia pre vývoj a revitalizáciu mesta. Riadil rozvoj a výstavbu centrálnych štvrti, k najznámejším patrí hamburské Hafencity. Dnes pôsobí ako konzultant v oblasti urbanizmu pre mestá, architektonické kancelárie aj developerské spoločnosti.

Petr HLAVÁČEK

Hlavní město Praha (CZ)

Český architekt a urbanista pôsobí od minulého roku ako mestský poslanec a zároveň 1. námestník primátora Prahy pre oblasť územného rozvoja a územného plánu. V minulosti bol riaditeľom IPR Praha. V roku 1991 založil ateliér R.U.A. a o deväť rokov neskôr ďalší ateliér Architekti Headhand. Jeho víziou je „mesto, v ktorom sa dobre žije.“

Ľuboš KAŠTAN

JTRE (SK)

Projektový manažér v developerskej spoločnosti JTRE. Vyštudoval Stavebnú fakultu STU. Dlhodobo sa venuje najmä výškovým stavbám, pri ktorých ho okrem technického a architektonického riešenia zaujíma aj to, ako tieto stavby komunikujú s okolím a zapadajú do celkového prostredia. V rámci pôsobenia v JTRE má za sebou riadenie rekonštrukcie Tower 115 a výstavby Panorama City, dnes má na starosti projekt Eurovea 2 a výstavbu novej štvrte Eurovea City.

Tomáš LABANC

Lucron (SK)

Architekt, ktorý vedie vlastné štúdio v Barcelone. To sa venuje architektúre a urbanizmu. Je víťazom súťaže Europan12 a autorom masterplanu Quartier A pre mesto Amstetten. V tomto projekte sa implementuju aj koncepty adaptabilného developmentu a infraštruktúry pre soft mobilitu vo verejnom priestore. Viaceré jeho projekty boli ocenené v medzinárodných súťažiach. Momentálne pôsobí ako člen kreatívneho tímu pre verejné priestranstvá v spoločnosti Lucron.

Igor MARKO

Marko & Placemakers (UK)

Spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ londýnskej kancelárie Marko&Placemakers. Ako architekt a urbanista sa už viac ako 20 rokov venuje mestskému dizajnu a miestotvorbe. Jeho environmentálny prístup k urbanizmu vyústil do viacerých medzinárodne ocenených prác a projektov. Spomedzi mnohých možno spomenúť vizionársky ideový koncept Car Free London, ktorý vytvoril základy pre zásadnú transformáciu zón pre peších a cyklistov v Londýne. Podľa jeho slov: „Tvorba mesta a miesta je proces vytvárania pozitívneho vzťahu, porozumenia a zodpovednosti užívateľov k mestskému prostrediu a k sebe samým. Je to dlhodobý proces fyzickej a psychologickej transformácie.“

Dan MOLLGREN

City of Porvoo (FIN)

Pôsobí ako mestský plánovač, vďaka čomu má skúsenosti z verejného aj privátneho sektora. V rokoch 2011-2018 koordinoval plánovanie a redevelopment centrálnej helsinskej štvrte Pasila. Projekt na ploche 1 mil. m2, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe, zahŕňal multifunkčné mestské centrum, zónu výškových budov aj rezidenčnú časť. Súčasťou štvrte je aj projekt TRIPLA od YIT, ktorý vyrastá v blízkosti dôležitého železničného uzla mesta. V súčasnosti riadi územné plánovanie v meste Porvoo, kde sa v spolupráci so súkromnými developermi podieľa na premene centra mesta. Je presvedčený, že kľúčom k úspechu projektov je pochopenie potrieb všetkých stakeholderov a vytvorenie pozitívneho a transparentného pracovného prostredia.

Vasa PEROVIĆ

Bevk Perovic Arhitekti (SLO)

Rodák zo srbského Belehradu aktuálne pôsobí v renomovanom slovinskom ateliéri Bevk Perovic Arhitekti, ktorý v roku 1997 spoluzakladal. Projekty ateliéru uspeli v mnohých medzinárodných súťažiach a vyznačujú sa remeselnou kvalitou a vysokou mierou spoločenskej zodpovednosti. Motto kancelárie „všetko záleží na okolnostiach“ ukazuje na význam, ktorý architekti prisudzujú celkovému kontextu, ktorý určuje finálnu podobu a vyznenie ich stavieb. Je niekoľkonásobným nositeľom Plečnikovej ceny za architektúru a prednáša na vysokých školách po celej Európe.

Michal SEDLÁČEK

KAM Brno (CZ)

Od roku 2016 je hlavným architektom Brna a riaditeľom Kancelárie architekta mesta Brno. V tejto pozícii pôsobí ako akcelerátor mestotvorných procesov a pracuje na príprave územného plánu, takže je pri všetkých zásadných zmenách v meste. Po zamatovej revolúcii pracoval ako architekt v Moskve, New Yorku a Los Angeles, kde pôsobil ako riaditeľ pobočky piatej najväčšej architektonickej firmy na svete Aedas. Portfólio jeho prác zahŕňa okrem iného mrakodrapy, štadióny, múzeá, divadlá či koncertné sály.

Michal ŠOUREK

MS architekti (CZ)

Založil a vedie vlastný architektonický ateliér – MS architekti. Má za sebou viac ako 30 rokov praxe a popri architektonickej tvorbe sa venuje aj problematike trhu nehnuteľností, developmentu a celkovému rozvoju verejného priestoru. Je univerzitným pedagógom na pražskej ČVUT a docentom v odbore Architektúra a stavebníctvo.

Martin ŠRAMKO

IMMOCAP Group (SK)

CEO developerskej spoločnosti Immocap Group. Spoločnosť pôsobí na Slovensku viac ako 20 rokov a za ten čas sa jej podarilo zrealizovať viacero významných projektov, ktoré prispeli k rozvoju hlavného mesta SR Bratislavy. Vo svojom firemnom portfóliu sa orientuje na realizáciu komerčných nehnuteľnosti so zameraním na administratívne projekty. Martin Šramko v Immocap Group pôsobí už 12 rokov, pred svojou súčasnou pozíciou pracoval ako finančný riaditeľ a neskôr ako investičný riaditeľ. V spolupráci so svojim tímom v projektoch prináša moderné a efektívne riešenia s využitím najnovších trendov, ktoré sú v súlade s potrebami komunity, a rovnako zohľadňujú aj aspekty trvalej udržateľnosti.

Juraj ŠUJAN

Hlavné mesto Bratislava (SK)

Architekt Juraj Šujan pôsobí v súčasnosti v pozícii poradcu primátora Bratislavy pre územný rozvoj. Popri práci architekta zároveň pracuje v expertnej skupine na ministerstve dopravy a výstavby, kde dlhodobo zastupuje Slovenskú komoru architektov, prednáša na Fakulte architektúry STU a je členom viacerých profesijných grémií a správnych rád STU a VŠVU, ktorej predsedá.

Matúš VALLO

Hlavné mesto Bratislava (SK)

Architekt, odborník na mesto a od novembra 2018 primátor mesta Bratislava. Pred troma rokmi inicioval prípravu dokumentu Plán Bratislava, ktorý sa stal základom jeho volebného programu. Výsledkom spolupráce tímu 76 odborníkov na mesto je publikácia, ktorá svojím obsahom ponúka najkomplexnejší návod na riešenia problémov Bratislavy. Je absolventom Fakulty architektúry STU a spoluzakladateľom architektonického ateliéru Vallo Sadovsky Architects. Stojí tiež za iniciatívou Mestské zásahy, ktorá od roku 2008 vygenerovala viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20 slovenských a českých mestách.

Kristian VILLADSEN

Gehl Architects (DK)

Architekt pôvodom z Kodane pôsobí v rešpektovanom dánskom ateliéri Gehl Architects od roku 2005, kde je v súčasnosti aj partnerom. Gehl Architects radia mestám a iným záujemcom z verejnej aj privátnej sféry v otázkach územného plánovania a riešenia verejného priestoru. Pracoval na projektoch v Európe, Severnej Amerike a Číne. Zameriava sa najmä na pretavenie politických vízií do každodenného života miest a venuje sa témam mobility, revitalizačných stratégií a mestských politík. Zároveň je autorom mnohých publikácií o architektúre, prednáša na univerzite a je aktívnym účastníkom konferencií po celom svete.

 

Partneri konferencie