CITY FÓRUM `21 ONLINE (ZDARMA)

Technickú podporu v prípade akýchkoľvek problémov zabezpečuje: Adam Fejfar (Stavebné fórum) tel.: +420 608 069 074

10. mája 2021 v čase 13:30-16:00 hod.

BLOK 1

13:30 – 14:00 hod.

MESTÁ V (A PO) PANDÉMII

Interview primátora Bratislavy Matúša Valla a primátora Prahy Zdeňka Hřiba s Milotou Sidorovou (MIB)

  • Ako osobne primátori prežili pandémiu a ako ich to zasiahlo.
  • Ako zmenila mestá pandémia COVID-19 a aké príležitosti vytvorila?
  • Pandémia prehĺbila sociálne rozdiely v mestách, čo sa prejavuje najmä v dostupnosti bývania.
  • Ako spraviť mestá spravodlivejšie pre všetky sociálne skupiny?

14:00 – 14:30 hod.

PREDNÁŠKA: Robert Korab, konzultant v oblasti meststkého plánovania a bytovej výstavby, Viedeň

  • Aktuálne a budúce výzvy v oblasti dostupnosti kvalitného bývania v európskych metropolách.

 

BLOK 2 

NOVÉ PRÍSTUPY K PODPORE NÁJOMNÉHO BÝVANIA V BRATISLAVE

14:35 – 15:00 hod.

Predstavenie novej Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 v Bratislave

  • Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora hl. mesta Bratislava pre oblasť nájomného bývania a sociálne veci
  • Ján Mazúr, Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Filip Foglar, Magistrát hl. mesta Prahy

15:00 – 16:00 hod.

Diskusia o rôznych konceptoch a modeloch spolupráce verejného a privátného sektora pri podpore bytovej výstavby a rozvoja nájomného bývania:

Ján Mazúr (MIB), Juraj Šujan (hl. mesto Bratislava), Juraj Juritka (Lucron), Pavel Pelikán (JTRE), Ján Krnáč (CRESCO Real Estate), Radek Pšenička (YIT) a Marián Hlavačka (Corwin).

Ďalšie informácie a zaujímavosti nájdete na FACEBOOKU

Galéria