Real Estate Market > Development & investície

Real Estate Market > Development & investície
Konferencia Stavebného fóra.sk Development & investície 2017 sa koná 6. apríla 2017, v hoteli Austria Trend Hotel, Vysoka 2A, Bratislava.

Hlavné body programu:

Rezidenčný trh
Novinky realitného práva
Tunelovanie majetku a možnosti obrany veriteľov
Územné plánovanie

stránka konferencie