15. 11. 2021

Bratislava Research Forum: nárast nájomnej aktivity

V treťom štvrťroku 2021 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave viac ako 1,975 mil. m². 64 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 36 % kancelárske priestory v štandarde B.

V priebehu tretieho štvrťroka 2021 boli na trh pridané dve nové kancelárske budovy, a to Jurkovičova Tepláreň, s 4,206 m2 a Klingerka Office, ktorá má 10,500 m2 plochy. Dokopy tieto budovy tvoria skoro 15,000 m2 novej plochy. Do konca roka očakávame dokončenie ďalších dvoch projektov triedy A s celkovou plochou viac ako 27,000 m2

Cushman&Wakefield

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 13 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 83 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (alebo okolo 1,6 mil. m2).

Cushman&Wakefield

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave až 672,734 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 34 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 35 z 294 budov. Z certifikovaného stocku má 62 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 34 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower, a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park a Ein Park Offices. V treťom kvartáli dosiahla certifikáciu BREEAM EXCELLENT budova Klingerka Office.

Nájomné transakcie dosiahli v treťom štvrťroku 2021 celkovú výmeru cca. 44 000 m2, čo predstavuje takmer 20% pokles transakcií v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. Nové nájmy predstavujú 45 %, prerokovania súčasných nájmov 37 %, rozšírenia nájmov 7 % a predprenájmy zvyšných 11 % všetkých transakcií.

Cushman&Wakefield

Najväčšia transakcia v tomto štvrťroku je prednájomná zmluva v oblasti spotrebného tovaru o výmere 5,000 m2, ale zaznamenávame aj ďalších 10 transakcií v individuálnej výmere prekračujúcej 1 000 m2.

Väčšina prenajatých priestorov v tomto štvrťroku bola prenajatá v rámci profesionálnych služieb (23 %), spotrebného tovaru   (21 %), a vo verejnom sektore (18 %). Za zmienku stojí porovnanie prvých troch kvartálov v rokoch 2020 a 2021 kde evidujeme 27% nárast celkovej nájomnej aktivity (office take-up), zatiaľ čo novoprenajaté plochy (celková nájomná aktivita bez prerokovaní) zaznamenali nárast až 79%.

Cushman&Wakefield

Významné transakcie za 3. štvrťrok 2021

Cushman&Wakefield

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala iba minimálne zníženie o 0,01% na 12,21. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v centre mesta (6,57 %), nasleduje vnútorné mesto (10,21%), okrajová časť mesta (13,64%), zóna CBD (15,46%) a najvyššiu mieru neobsadenosti 16,76 % zaznamenáva južné nábrežie. Čistá absorpcia vzrástla solídne, o vyše 13 000 m2. Nájomné (prime rent) sa oproti minulému štvrťroku nemení z úrovne 16,50 EUR/m2/mesiac.

SF/sk