28. 8. 2021

Obavy z koronakrízy a inflácie tu stále sú

Podľa nového reportu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom „2021 Global Mid Year Real Estate Market Outlook“ sa začala ekonomická situácia vo väčšine častí sveta zlepšovať. V mnohých krajinách sa zamestnanci vracajú do svojich kancelárií, transakčná aktivita aj prognózy v rámci objemu investícií do nehnuteľností sa zvyšujú.

Počas nasledujúcich 12 mesiacov budú medzi kľúčové riziká pre ekonomiku a komerčné nehnuteľnosti patriť mutácie COVID-19, rastúci globálny dlh a možnosť dlhodobo vysokej inflácie. Spoločnosť CBRE však aj napriek tomu predpokladá, že vďaka zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach, vládnym stimulom a opätovnému otvoreniu prevádzok, bude ekonomika krajín natoľko dynamická, že spomínané rizikové faktory potlačí do úzadia.

Prepočty spoločnosti CBRE ukazujú, že narastať bude aj výška HDP – najviac v Amerike, Ázii a Tichomorí. Rast HDP bol pritom najvyšší práve v USA (7,1 %) a v Číne (8,2 %). V prípade Európy by mal HDP najviac narastať v roku 2022. V globálnom meradle sa z nedávneho ekonomického poklesu už zotavil sektor nájomného bývania, ale aj priemyselných a logistických nehnuteľností. V prípade kancelárskych, maloobchodných a hotelových nehnuteľností dôjde k oživeniu v najbližších 2 rokoch.  

„Aj napriek tomu,  že globálny trh ožíva, niektorým sektorom bude trvať niekoľko rokov, kým dosiahnu úroveň, na akej boli pred krízou,“ vysvetľuje Richard Barkham, CBRE Global Chief Economist and Head of Americas Research. „Obavy z inflácie pravdepodobne spôsobia istú volatilitu trhu. Neočakávame však, že v priebehu najbližšieho roka budú centrálne banky nútené zvyšovať úrokové sadzby. Na konci dňa to nielen podporí hospodársky rast na najbližšie 2 roky, ale aj vytvorí pozitívne prostredie pre komerčné nehnuteľnosti,“ dodáva.

K situácii na slovenskom trhu sa vyjadril Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. „V prvom polroku 2021 dosiahla investičná aktivita do komerčných nehnuteľností takmer 500 mil. eur, čo historicky predstavuje doteraz najväčší objem. Tento trend bude pokračovať  aj v ďalších mesiacoch, pričom prevládať budú investície do kancelárskych a logistických/priemyselných nehnuteľností. Taktiež očakávame ďalšie znižovanie kapitalizačného výnosu (yieldu) v týchto segmentoch v krátkodobom časovom horizonte,“ uvádza.

Spoločnosť CBRE sa v rámci svojho reportu zamerala aj na predpovede v rámci jednotlivých sektorov nehnuteľností.

KAPITÁLOVÉ TRHY

Oživenie globálnych investícií do nehnuteľností bude najviditeľnejšie v druhej polovici tohto roku, a následne aj v roku 2022. Spoločnosť CBRE predpokladá, že ich objem sa ešte tento rok zvýši o 23 %. Predpovedá tiež aj to,  že kapitálové hodnoty sa vrátia na predpandemickú úroveň, čo môže viesť k vyšším celkovým výnosom ako v roku 2019.

KANCELÁRIE

Tento rok miera neobsadenosti kancelárskych priestorov stúpne, v roku 2022 by však mala opäť klesnúť. Z globálneho hľadiska by sa tak malo stať do konca budúceho roka vďaka rastu zamestnanosti. Spoločnosť CBRE tiež očakáva, že aktivita globálneho prenájmu sa tento rok navýši o 10 %, pričom v Amerike a EMEA regióne bude poháňaná hlavne oblasťami podnikania ako sú humanitné vedy, priemyselná výroba, energia a technológie. V Ázii a Pacifiku budú lízingovú aktivitu poháňať najmä oblasti ako financie, poisťovníctvo a technológie.  

NÁJOMNÍCI

V rámci krajín s nízkou obsadenosťou kancelárií sa očakáva, že zamestnanci ich začnú častejšie navštevovať v druhej polovici roka. Ráta sa však aj s obmedzeniami a opatreniami súvisiacimi s nárastom pozitívnych prípadov v rámci variantu delta. Zatiaľ čo v Amerike portfólio kancelárií klesá, domáce spoločnosti v Ázii a Pacifiku očakávajú jeho nárast. V rámci EMEA regiónu odborníci predpokladajú, že portfólio kancelárií ostane stabilné. Zvýšiť by sa mal aj dopyt po flexibilných kancelárskych priestoroch.

PRIEMYSEL A LOGISTIKA

Tento sektor bude tento rok najsilnejším. Maloobchodníci totiž budú zvyšovať svoje zásoby, aby zabránili krízovým situáciám. Viacero spoločností tiež svoje aktivity v rámci dodávateľských reťazcov zabezpečujú externe, čo znamená, že logistické spoločnosti tretích strán budú mať na lízingovej aktivite väčší podiel.

MALOOBCHOD

V tomto prípade bude oživenie nerovnomerné, pričom najviac budú spoločnosti investovať do luxusu a služieb. Maloobchodníci budú aj naďalej investovať do programov na podporu predaja formou „objednám na internete a vyzdvihnem na predajni“. Touto formou sa totiž vyhnú nákladom, ktoré sú spojené s doručovaním tovaru. Spoločnosť CBRE očakáva, že nové prenájmy už budú obsahovať podrobnejšie klauzuly. Tie maloobchodníkom poskytnú viac možností v prípade nepredvídateľných, či závažných reakcií.   

NÁJOMNÉ BÝVANIE

Nájomné bývanie sa v blízkej budúcnosti stane vedúcim segmentom globálnych investičných aktív. Miera neobsadenosti budúci rok klesne, výška nájomného sa zvýši a miera kapitalizácie klesne. Spoločnosť CBRE predpovedá, že väčšina amerických trhov v druhom štvrťroku 2022 prekročí úroveň výšky nájomného, na ktorú sme boli zvyknutí pred krízou.

SF/sk