16. 8. 2021

Objem investícií do nehnuteľností raste

Celková výška investícií do nehnuteľností v Európe sa v 2. kvartáli tohto roku vyšplhala na sumu 70 miliárd eur. Podľa najnovších údajov globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE sa jedná až o 45-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

Podľa odborníkov bol tento nárast spôsobený hlavne veľmi silnou investičnou aktivitou vo Veľkej Británii a v Nemecku. Tento fakt potvrdzujú aj nové údaje spoločnosti CBRE. Podľa nich v objeme investícií viedla práve Veľká Británia, kde bol v 2. kvartáli 2021 zaznamenaný nárast investičnej aktivity až o 279 % v porovnaní s minulým rokom. Celková výška investícií tu dosiahla úroveň až 16,8 miliárd eur. Situácia sa v 2. kvartáli tohto roku výrazne zlepšila aj v Nemecku, kde sa úroveň investícií do realitného trhu vyšplhala do výšky 17,8 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ide o 27-percentný nárast. Medzi ďalšie krajiny, v ktorých bolo v tejto oblasti zaznamenané pozitívne oživenie patria napríklad Dánsko, Nórsko, Španielsko či Švédsko.  

Za celý 1. polrok 2021 tak objem investícií v Európe dosiahol úroveň 125,6 miliárd eur, čo predstavuje pokles o 9 % v porovnaní s prvým polrokom 2020 (138,7 miliárd eur). Treba však brať do úvahy aj dôvod tohto poklesu. Ten má totiž na svedomí aj fakt, že v 1. kvartáli roku 2020 sme ešte nebojovali s pandémiou koronavírusu a zároveň, tento kvartál bol na európskom trhu historicky najvyšší. Výhľady do budúcna v rámci tohto investičného segmentu sú teda pozitívne.

INVESTÍCIE RÁSTLI AJ NA SLOVENSKU

„Investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku kopírujú trend zo zahraničia. V druhom kvartáli 2021 sme rovnako zaznamenali vysoký objem investícií, prevažne však kvôli predaju Auparku, ktorý tvoril takmer 81 % z celkového objemu investícií za toto obdobie. Kvartálne výsledky posilnili aj výsledky za prvý polrok, pričom v tomto prípade bola za rok 2021 zaznamenaná rekordná výška investícií spomedzi všetkých prvých polrokov historicky. Za prvý polrok evidujeme objem vo výške 470 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 33 %,“ opisuje situáciu na našom trhu Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Spoločnosť CBRE uvádza, že za prvý polrok 2021 sa najviac preinvestovalo práve do maloobchodných komerčných nehnuteľností (59 %), za nimi nasledovali kancelárie (20 %) a logistické nehnuteľnosti (14 %). Do kombinácie maloobchodu s kanceláriami (tzv. mix-use) sa investovalo 30 miliónov eur, čo predstavuje 7 % z celkového objemu. Z hľadiska prílevu kapitálu najviac investovali práve slovenskí investori (87 %) a investor z Austrálie (13 %).

AKO SA DARILO JEDNOTLIVÝM DRUHOM NEHNUTEĽNOSTÍ?

V rámci Európy si aj naďalej veľmi dobre počínal práve sektor priemyselných nehnuteľností. Primárnym dôvodom bol pritom nárast elektronického obchodu, ktorý bol katalyzátorom nízkej miery neobsadenosti a silného dopytu. Hovoria o tom aj samotné čísla. Objem investícií do priemyselných nehnuteľností v 2. kvartáli 2021 totiž dosiahol sumu 25,4 miliárd eur, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku nárast až o 64 %.

Nárast bol zaznamenaný aj v prípade kancelárskych nehnuteľností. Druhý kvartál tohto roku bol totiž sprevádzaný uvoľňovaním vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, krajiny znovu rozbehli svoju ekonomiku a zamestnanci firiem sa opäť začali vracať aj do svojich kancelárií. Investície do kancelárskych nehnuteľností v Európe sa, aj z tohto dôvodu, zvýšili o 37 % (vrátane Veľkej Británie, kde dosiahli výšku 22 miliárd eur). Počas 2. kvartálu 2021 tak došlo k rozbehnutiu transakcií na hneď niekoľkých významných trhoch, a to vrátane spomínanej Veľkej Británie (nárast o 300 %), Španielska (nárast o 249 %) či Nemecka (nárast o 67 %).

Vzhľadom na čiastočné zrušenie cestovných obmedzení v Európe začali vykazovať známky oživenia aj hotely. V prvom polroku 2021 spoločnosť CBRE zaznamenala medziročne 9-percnetný nárast investícií do tohto segmentu. Tie sa vyšplhali na sumu 6,4 miliárd eur. Hlavnými ťahúňmi v rámci hotelov boli európske krajiny ako Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko a Španielsko.

Naopak, pokles bol zaznamenaný v sektore rezidenčných nehnuteľností, ktoré za prvý polrok 2021 dosiahli objem 28,3 miliárd eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 26 %. V tomto prípade je však potrebné podotknúť, že investori v rámci tohto sektora v Európe prejavujú záujem hlavne o výstavbu nájomného bývania. Práve v tomto sektore rastie aj globálny kapitál a investori sa usilujú o akvizície práve v tejto oblasti realitného trhu.

„V Európe došlo k výraznému oživeniu objemu investícií. Viditeľný je aj fakt, že krajiny, ktoré sú zamerané primárne na kancelárske nehnuteľnosti preukázali pomalšie oživenie, ako krajiny, v ktorých dominujú sektory priemyselných a rezidenčných nehnuteľností. Očakávame, že objemy investícií do nehnuteľností v Európe sa budú naďalej zotavovať aj v druhej polovici tohto roku, pričom ich objem za celý rok by sa mohol oproti tomu minulému zvýšiť o 5 %,“ uzatvára Chris Brett, riaditeľ oddelenia pre kapitálové trhy EMEA regiónu v spoločnosti CBRE.

SF/pb