22. 2. 2021

Do nehnuteľností natieklo 516 miliónov eur investícií

Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku dosiahol v roku 2020 úroveň 516 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy Market Outlook globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Najobľúbenejšími investičnými segmentami boli industriálne a kancelárske nehnuteľnosti. Odborníci zo CBRE predikujú, že celkové objemy investícií za rok 2021 by sa mohli vyšplhať až na úroveň 700 miliónov eur. Aký dopad bude mať koronakríza na komerčné nehnuteľnosti?

Podľa aktuálnych údajov spoločnosti CBRE patria medzi najlikvidnejšie trhy v Európe práve Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko či Holandsko. Slovensko sa v otázke objemu investícií nachádza v rámci Európy na 23. mieste. V priebehu roka 2020 na slovenský trh komerčných nehnuteľností pritieklo 516 miliónov eur investícií, čo ale predstavuje oproti roku 2019 pokles o 24 %. Celkom 32 % prostriedkov pritom pochádzalo od úplne nových investorov, zväčša z Ázie. Analytici CBRE sa zhodujú na tom, že tento rok by sme sa mali dočkať nielen poklesu nezamestnanosti, ale aj ekonomického rastu a prílevu globálneho kapitálu do nehnuteľností. „Objem investícií bude aj naďalej ovplyvnený koronakrízou. Aj napriek tomu prepokladáme, že objem tohtoročných investícií by mohol dosiahnuť výšku 700 miliónov eur, čo by bolo viac ako v rokoch 2019 či 2020. Aktuálna situácia pritom zvýraznila hlavne trend udržateľnosti, ktorý bude hrať kľúčovú rolu pri rozhodovaní investorov,“ objasnil počas online konferencie Market Outlook 2021 Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.  

40 % investícií z Ázie

Pozornosť investorov sa v roku 2020 sústredila hlavne na oblasť industriálnych nehnuteľností, ktoré tvorili až 49 % z celkového objemu investícií realizovaných na Slovensku. Do  kancelárskych nehnuteľností smerovalo 37 % z celkového investičného objemu. Menej likvidným bol segment maloobchodu, do ktorého minulý rok poputovalo len 11 % investícií. Do ostatných druhov komerčných nehnuteľností, medzi ktoré patria aj hotely, smerovali len 3 % investícií. Podľa prepočtov spoločnosti CBRE majorita investorov prišla z Ázie, ktorá tvorila až 40 % z celkového objemu investícií. Tuzemskí investori tvorili o čosi menší podiel, a síce 37 %. Zvyšné investície prišli zo susedných krajín, a to hlavne z Rakúska ( 12 %) a Česka (11 %).

Najväčšia investičná aktivita bola zaznamenaná už tradične v Bratislavskom kraji, konkrétne v Senci (40 %) a v Bratislave (35 %). Za najväčší investičný projekt na Slovensku v roku 2020 je považovaná akvizícia portfólia logistických centier v Senci a Košiciach fondom GLP za 105 miliónov eur. V prvom polroku minulého roka bol zaznamenaný nárast celkového investičného objemu o 43 % (v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019). V druhej polovici roku CBRE zaznamenala opatrnosť investorov v dôsledku koronakrízy, čo sa pretavilo do utlmenia investičných aktivít.

Trendy a zmeny  

V segmente kancelárskych nehnuteľností za rok 2020 zaznamenala spoločnosť CBRE pokles lízingovej aktivity o takmer 12 %. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že koronakríza značne urýchli trendy ako sú  podpora flexibility práce, zvyšovanie komfortu zamestnancov a ochrany ich zdravia. V otázke preferovanej lokality pre investorov by si mala svoju pozíciu udržať Bratislava. „Očakávame, že koncom druhej polovice roka by sme sa mali postupne v rámci návratu do kancelárií dostávať do nového normálu, a to hlavne vďaka vakcinácii. Čoraz viac sa ukazuje, že firmy chcú meniť svoje kancelárie. Najväčšie zmeny by mali nastať v rámci flexibilnej práce zamestnancov, zvyšovania ich komfortu v kancelárii, pravidelnej a automatickej cirkulácie vzduchu, budovania vhodných priestorov na spoluprácu či v oblasti podpory ochrany zdravia,“ vysvetľuje Oliver Galata, riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov spoločnosti CBRE.

Koronakríza najmenej ovplyvnila industriálne a logistické nehnuteľnosti. Vzhľadom na stále rastúci objem internetového predaja môžeme očakávať, že tento sektor komerčných nehnuteľností bude napredovať aj v roku 2021. „Logistické nehnuteľnosti boli pre investorov v minulom roku najpríťažlivejšie a očakávame, že rovnako to bude aj tento rok. Budúcnosť segmentu bude pritom aj naďalej poháňať hlavne e-commerce, automobilový sektor a už spomínaný globálny trend – udržateľnosť,“ dopĺňa Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností spoločnosti CBRE.

Najväčší dopad koronakrízy pocítila oblasť maloobchodných nehnuteľností a odborníci zo CBRE tvrdia, že zmeny nenastali len v nákupnom správaní.  Aj v tomto segmente v budúcnosti pocítime rastúci trend e-commerce, v dôsledku ktorého budú obchodníci čoraz viac prepájať svoje tradičné offline marketingové aktivity a zákaznícky zážitok v predajni s modernými online nástrojmi. Podľa CBRE však bude v tomto prípade ťahať za kratší koniec trh komerčných realít v Bratislave. „Predpokladáme, že sa bude opakovať situácia z minulého roka, kedy sa po uvoľnení protipandemických opatrení lepšie spamätávali regionálne nákupné centrá v menších mestách. Vzhľadom na konkurenciu budú musieť centrá v Bratislave aj tento rok zápoliť o zákazníkov. Aktuálne sú investori v oblasti maloobchodných nehnuteľností opatrní,“ uzatvára Branislav Golan, riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností spoločnosti CBRE.

SK/pb