6. 5. 2016

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2016

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2016

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

Na začiatku kvartálu 2016 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave vyše 1,54 milióna m². Takmer 58% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a viac ako 42% kancelárske priestory v štandarde B.

V prvom kvartáli roka 2016 nepribudla do celkovej ponuky moderných kancelárskych priestorov žiadna nová kancelárska budova, aj napriek tomu, že je momentálne vo výstavbe niekoľko budov. Do konca roku 2016 očakávame najmä dokončenie druhej a tretej budovy projektu Twin City, ktorý je situovaný na okraji centra mesta a prinesie približne 47 000 m2 administratívnych plôch.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má takmer 20 budov (v celkovej výmere približne 248 000 m2 alebo 16% z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas 1. kvartálu 2016, dosiahli výmeru 51 106 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje približne 36% pokles a nárast v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka, a to o takmer 52%. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 56% všetkých transakcií a zvyšné transakcie (44%) predstavovali prerokovanie nájmov.

V 1. kvartáli 2016 bola najväčšia zaznamenaná transakcia na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 10 086 m². Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte tri ďalšie, ktoré presiahli výmeru 2 000 m² a sedem transakcií s veľkosťou 1 000 – 2 000 m² . V prvom kvartáli roka 2016 dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (47,6%) nasledované spoločnosťami zo sektora profesionálnych služieb (24%).

Významné transakcie

10 086 m² – BBC V, Renegociácia
3 352 m² – Apollo BC II, Renegociácia
2 762 m² – Twin City C, Pre-lease
2 207 m² – Digital Park II, Renegociácia

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa ku koncu 1. kvartálu 2016 znížila na 7,91% z pôvodných 8,76% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 4 (4,39%), nasledovaná Bratislavou 1 (6,37%). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava 3, ktorá sa znížila na úroveň 14,84%.

Pozn.: Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúc vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.