28. 6. 2011

Camfil Farr: Čistý vzduch v budovách = základné ľudské právo

Camfil Farr: Čistý vzduch v budovách = základné ľudské právo

Pýtajte sa zamestnávateľa, obchodníka, prenajímateľa, čo dýchate a či sa to dá vylepšiť. S takouto výzvou či odporúčaním sa veru človek nestretáva denne. Pri projektovaní budov, vo vnútri ktorých má prebiehať zvýšený pohyb ľudí, treba pamätať na kvantum rozličných zákonov, vyhlášok či noriem, bez splnenia ktorých by odborný posudok technickej inšpekcie voči hlavnému dodávateľovi ani investorovi nemohol byť priaznivý. Do tohto zoznamu neodmysliteľne patrí aj norma STN EN 13779 o vetraní nebytových budov, ktoré je základným nástrojom kvality vnútorného vzduchu.

Zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu pomocou vetrania však často nestačí. Akokoľvek veľmi sa človek snaží obmedziť tvorbu znečisťujúcich látok, vzduch v uzatvorenom priestore ich bude obsahovať vždy. Zatiaľ čo kyslíkom zásobovaný čerstvý vzduch je dočasný, čistý vzduch by nemal obsahovať častice ani emisie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje: znečistené ovzdušie každý rok zabije zhruba dva milióny ľudí. Vonkajšie znečistenie a najmä ultrajemné častice, ktoré prenikajú do vnútra budov cez okná a nekvalitné resp. opotrebované filtračné systémy, môžu mať ďalekosiahly dopad na kardiovaskulárny systém a dýchacie funkcie pľúc.

Pred mikročasticami ochránia vysokokvalitné filtre

„Človek každý deň skonzumuje kilo potravín, vypije dva litre tekutín, ale vdýchne až 25 kg vzduchu. Preto je dôležité vedieť nielen to, čo konzumujeme, ale aj to, aký vzduch dýchame. Zvlášť, keď vo vnútri trávime 90 percent nášho času,“ predkladá argumenty švédsky líder filtračných riešení Camfil Farr, podľa ktorého nadišiel čas spraviť všetko pre to, aby bol čistý vzduch základným ľudským právom. Tvrdí, že na ochranu ľudí pomocou čistenia vzduchu ponúka efektívne filtračné riešenia. V meste, kde je vysoká koncentrácia ozónu a oxidu dusičnatého, je ich úloha nezastupiteľná. Camfil Farr odporúča filter triedy F7 pre všetky budovy, v ktorých žijú a pracujú ľudia.

„Vysokokvalitné filtre Camfil Farr zachytia od 65 až do 95 % všetkých čiastočiek, ktoré sa snažia preniknúť filtračným systémom dovnútra, a vysokú účinnosť si zachovávajú počas celej životnosti,“ podotýka výkonný riaditeľ Camfil Farr s.r.o. Imrich Mészáros. Presne naopak je to podľa neho u lacných syntetických filtrov. Kým sú nové, zachytia čiastočky vďaka elektrostatickej väzbe a majú vysokú účinnosť. „Tento počiatočný výkon filtra však so stratou elektrostatického náboja klesá, až nakoniec celkom stratí schopnosť zachytávať častice, ktoré následne pomaly prepúšťa do vnútorného prostredia,“ približuje dôsledky Mészáros.

Spektrum znečistenia býva naozaj rozmanité. Okrem čiastočiek, ktoré cez nekvalitnú filtráciu prenikajú do vnútorných priestorov zvonku, môžu byť jeho súčasťou aj jemné čiastočky alebo spaliny z kopírovania papierov, osviežovačov vzduchu, krbov, sviečok, textilu, nábytku, farieb a čistiacich prostriedkov. Pokiaľ sú vzduchové filtre účinné, zachytia aj najškodlivejšie ultrajemné čiastočky s priemerom 2,5 μm a menej. Okrem toho, nízkoenergetické vzduchové filtre poskytujú prevádzkovateľovi budovy kvalitný vnútorný vzduch pri nižších nákladoch. Švédsky výrobca navyše vyzdvihuje ekologickosť filtrov Camfil Farr pri maximálnej minimalizácii odpadu.

Keď sa v kamióne čistý vzduch stáva „viditeľným“

Minulý týždeň bol v rámci celoeurópskej Camfill Farr Road Show v priemyselnom parku Levice-Géňa pristavený špeciálny kamión s kompletne vybaveným mobilným laboratóriom na meranie čistoty vzduchu. Poslaním jeho „slovenskej zastávky“ je zvýšiť povedomie o dôsledkoch dýchania znečisteného vzduchu vo vnútorných priestoroch, demonštrovať fungovanie filtračných systémov a poukázať na význam kvalitnej filtrácie. Vo štvrtok 23.6.2011 bol vzduch v Leviciach čistejší než v Paríži! Preukázali to merania koncentrácie škodlivých čiastočiek v spomínanom kamióne, vybavenom štyrmi laboratórnymi stanicami.

Popri názornej ukážke rozdielu medzi vysokokvalitnými a menej kvalitnými filtrami bolo poučné aj porovnanie ročných nákladov na ich prevádzku. „Kým rozdiel v cene takýchto filtrov je iba pár eur, ročná úspora môže byť aj niekoľko desiatok eur za jeden filter. Napríklad v nákupnom centre filtráciu zabezpečujú stovky filtrov, takže vyrátať ročnú úsporu pri prevádzke takejto budovy nie je ťažké. Všeobecne platí, že už rozdiel jedného pascalu znamená úsporu jeden a pol eura,“ vysvetľuje Imrich Mészáros.

CF zostane vysoko nad normou minimálnej účinnosti

Norma EN 779:2011 schválená Európskym výborom pre štandardizáciu v marci a platná od jesene 2011 stanovuje prísnejšie parametre na kvalitu vzduchových filtrov vo vnútorných priestoroch, klasifikujúc ich podľa minimálnej účinnosti. Pre produkty najvyššej kvality ju určuje v triede F7 na 35 %, v triede F8 na 55 % a v triede F9 na 70 %. Lacné filtre v triede F7 doteraz mohli mať minimálnu účinnosť aj 5–10 %. Znamená to, že prepúšťajú 90–95 % čiastočiek znečisťujúcich vnútorné priestory.

Medzi nesporné prínosy novej normy patrí miznutie kvalitatívne najhorších filtrov z trhu alebo rozvoj syntetických filtračných materiálov, ktoré zachytia viac prachových častíc. Určitým rizikom je na druhej strane fakt, že sa týmto vytvára priestor na legálne znižovanie kvality dobrých filtrov. Napríklad, ako upozorňuje Camfil Farr, Hi-Flo XLT7 zaradený v triede F7 má minimálnu účinnosť 56 %. Jej zníženie na úroveň 35 %, ktoré dovoľuje norma, by znamenalo 40-percentné zhoršenie kvality vzduchu. Hoci filtre Camfil Farr prekračujú určené limity minimálnej účinnosti filtrácie, výrobca deklaruje, že znižovať ich kvalitu nemá v pláne. Ako uvádza, kvalitnejší filter lepšie čistí vzduch a zároveň výrazne znižuje náklady na prevádzku budovy.

Za potenciálne najväčších odberateľov špičkovej filtračnej technológie označil Mészáros v prvom rade majiteľov, prevádzkovateľov, správcov alebo nájomcov budov v kancelárskom a retailovom segmente, kde vznikajú zvýšené nároky na čistenie vzduchu „vo veľkom“. Pokiaľ ide segment bývania, Camfil Farr by podľa neho mohol byť uplatniteľný vo veľkých a zároveň inteligentných rezidenčných komplexoch, kde sa takáto požiadavka rieši spoločne pre celý objekt.

First Choice (Prvá voľba) je názov nového Camfil Farr 5-ročného plánu. Pozícia, ktorú spoločnosť očakáva v roku 2014, je byť vnímaný ako líder a vyhľadávaný partner na všetkých trhoch, kde pôsobí. „Náš koncept podnikania je dodať hodnotu zákazníkom po celom svete a zároveň prispievať každému niečím výnimočným – komfortným a čistým vzduchom,“ uzatvára Camfil Farr.

Camfil Farr Group (materská firma)

Švédsku rodinnú firmu Camfil Farr Group založil v roku 1963 Gösta Larson. Odtvedy sa vypracovala na svetového lídra vo filtračných riešeniach a systémoch a na experta čistého vzduchu. Sídlo má vo švédskej Trose a zamestnáva približne 3 350 ľudí. Výrobné závody má v 23, predajné spoločnosti v 25 a jej agenti alebo zástupcovia pôsobia vo vyše 50 krajinách sveta. V roku 2010 dosiahla skupina obrat 510 mil. eur a prevádzkový zisk 52,6 mil. eur. Do Európy smeruje 63 %, do Ameriky 25 % a do Ázie 8 % predaja. Filozofiou firmy je vytvoriť podnikovú kultúru a stratégiu na základe udržateľných hodnôt. Podniká v 4 oblastiach – ochrana interiérov pre ľudí, čisté technológie, energetické systémy a čistota a ochrana životného prostredia.

Predmetom dodávok skupiny Camfil Farr Group sú:

 • kompletné systémy prívodu vzduchu a odsávacích systémov, uzatváracích a ventilačných systémov,
 • tlmiace systémy pre energetický, ropný a plynárenský priemysel,
 • filtračné riešenia na ochranu
  • cestujúcich, lokomotív, chladiaceho systému a elektronických komponentov na železniciach,
  • ľudí a životného prostredia pred nukleárnou, chemickou, biologickou, molekulárnou a priemyselnou kontamináciou z ovzdušia,
 • chrániace procesy v mikroelektronike (membrány a polovodiče, mikroelektronické zariadenia, diskové jednotky HDD, tlačené spoje, ploché obrazovky, solárne články).

Camfil Farr s.r.o. (dcérska firma)

Camfil Farr s.r.o. – dcérska spoločnosť švédskej firmy Camfil Farr Group – pôsobí v priemyselnom parku Levice-Géňa od júna 2007. Výroba vzduchových filtrov sa totiž na Slovensko presťahovala z Nemecka, kam smeruje 60 % produkcie. V roku 2010 dosiahol slovenský závod, ktorý zásobuje vzduchovými filtrami celý európsky trh a niekoľko priemyselných odvetví, tržby 14,3 mil. eur a jeho 120 zamestnancov vyrobilo takmer 1 milión filtrov. Filtre na čistenie vzduchu využívajú rôzne ventilačné systémy v nákupných centrách, hoteloch, nemocniciach, knižniciach, laboratóriách, lakovniach a dokonca aj v raketoplánoch.

Vzduch prečisťovaný filtrami Camfil Farr dýchajú takisto pracovníci fabriky, ktorej pôsobenie v levickom regióne podporilo domácu zamestnanosť, pričom 30 % miest bolo po zaškolení obsadených z radov nezamestnaných. Podnik kladie dôraz na vytváranie rodinnej atmosféry (vzdelávanie, bezpečnosť, prorodinné opatrenia, Family day, športový deň, vianočný večierok, zamestnanecký ples) a na skvalitnenie vzájomnej spolupráce s firmami v priemyselnom parku.

Míľniky dcérskej spoločnosti na Slovensku:

 • jún 2007 – začiatok výroby HiCap filtrov
 • 27.6.2007 – odchod prvého kamiónu do nemeckého Reinfeldu
 • september 2007 – výroba HiFlo, S-Flo filtrov
 • október 2007 – získanie ISO 9001 certifikácie
 • rok 2008 – stabilizácia objemov
 • rok 2009 – nové výrobky, plastové rámy, papierové rámy, APC jednotky
 • rok 2010 – takmer milión vyrobených filtrov

Zdroj a obrázky – Camfil Farr / Arthur Media (1,3,4,5,8,9,10), autor (2,6,7)
1 – Závod spoločnosti Camfil Farr s.r.o. zvýšil zamestnanosť v levickom regióne
2,3,4 – Uplatnenie filtračných riešení v rozličných odvetviach
5,6,7 – Camfill Farr Road Show: „slovenská zastávka“ v priemyselnom parku Levice-Géňa
8 – Grafy znázorňujúce množstvo častíc pred filtrom (vonku) a v už prefiltrovanom vzduchu (vnútri)
9 – Laboratórna stanica demonštrujúca pomocou dymu rozdiel medzi účinnosťou filtrácie vysokokvalitného a nízkokvalitného filtra
10 – Meranie aktuálnej čistoty vzduchu resp. koncentrácie nanočastíc na mieste pristavenia a v 3 mestách sveta (Paríž, americký Riverdale a švédska Trosa)