25. 11. 2014

Ceny starých bytov v Bratislave medziročne vzrástli o 15,5 %

Ceny starých bytov v Bratislave medziročne vzrástli o 15,5 %

Rast cien ovplyvňuje ponuka starých bytov z predkrízových a krízových rokov 2006 – 2009, kedy boli ich ceny na trhu premrštené. Ich majitelia však dnes očakávajú podobné a vyššie sumy, ako za ne dali oni. Bencont Investments porovnával výhody nájmov a kúpy vlastného bývania v Bratislave.

Dopytovou skupinou v oblasti prenájmu sú zväčša študenti a mladí ľudia do 30 rokov, či nízkopríjmové rodiny, pre ktorých je kúpa bytu finančne náročná resp. kvôli bankovým kritériám pre poskytnutie úveru – nedostupná. Ponuka prenájmov v Bratislave je dostatočne kvalitatívne aj kvantitatívne štrukturovaná. Ceny nájmov, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, poklesli o 10 % a aj v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nastal pokles na úrovni 6 percentuálnych bodov. Najvýznamnejšie sa na poklese priemernej ceny nájmov podieľala odlišná štruktúra bytov. „V ponuke sa dnes nachádza oveľa väčšie množstvo menších bytov, čo ťahá priemerné ceny nadol,“ vysvetľuje Jančura. Po prerátaní na meter štvorcový ceny nájmov v medziročnom porovnaní priemerné nájomné stagnuje.

Oplatí sa investovať do starých bytov?

Najdostupnejšou alternatívou bývania je často kúpa starého bytu.

Staré byty sa v absolútnom cenovom vyjadrení postupne približujú k novostavbám. Ich ceny totiž k októbru 2014 vzrástli v absolútnom vyjadrení medziročne o 15,5 %, medzikvartálne o 9,2 % a v priemere vo vyjadrení na meter štvorcový vzrástli ceny starých bytov medziročne o 4 %. Rast cien ovplyvňujú ponuky starých bytov z predkrízových a krízových rokoch 2006 – 2009, kedy boli ich ceny na trhu premrštené. Ich majitelia však dnes očakávajú podobné a vyššie sumy, ako za ne dali oni.

Dodatočné náklady môžu zmeniť názor na kúpu bývania

Rozdiel v celkovej investícii však môže nastať v nákladoch na energie. Novostavby môžu cez novšie technológie a úsporné systémy ušetriť desiatky až viac ako sto eur mesačne. „Vnímanie výšky rozdielu za platby energií tak môže po finančnom vyjadrení znížiť rozdiel v kúpnych cenách starých a nových bytov až o niekoľko tisíc eur,“ hovorí Jančura. Ďalším aspektom, ktorý je potrebné brať do úvahy, sú dodatočné finančné náklady na rekonštrukciu samotného bytu, resp. celého bytového komplexu. „Práve po zohľadnení týchto finančných faktorov sa domnievame, že pre trh je zdravý minimálny rozdiel medzi cenami nových a starých bytov na úrovni 20%, t.j. staré byty by mali byť minimálne o pätinu lacnejšie v porovnaní s novostavbami. Dnes je rozdiel medzi priemernou cenou metra štvorcového bytu v novostavbe a starom byte len 15,3 % a v absolútnom vyjadrení je rozdiel ešte nižší – 12,2 %. Pri pohľade na ponuku bratislavských starých bytov a novostavieb očakávam v blízkej budúcnosti korekciu v cenách v zmysle zníženia cien starých bytov,“ dopĺňa Jančura.

Grafy a tabuľky: Bencont Investments

Ilustračné foto: J. Pokorný