17. 1. 2012

Danubiapark Čunovo – viladomy v kontakte s vodnou hladinou

Danubiapark Čunovo – viladomy v kontakte s vodnou hladinou

Časť jedného z tých megaprojektov, s osudom ktorých sa nemilo pohrala kríza, je znova o krok bližšie k realizácii. Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na 33 bytových domov v areáli budúceho Danubia Parku v bratislavskom Čunove už od konca minulého roka pozná svojho víťaza. Stal sa ním Chybik+Kristof Associated Architects – medzinárodný ateliér so sídlom v Brne, pôsobiaci v oblasti architektúry, urbanizmu a krajinárskej tvorby. Ako sa v charakteristike uvádza, projekt si kladie za cieľ „vytvoriť kvalitné bývanie v priamom kontakte s vodnou hladinou a zasadením nemalého objemu stavby do prostredia lužného lesa v povodí Dunaja“.

Dostatok súkromia v poloverejnom priestore

Víťazný návrh, ktorý si z architektonickej súťaže DANUBIAPARK v Čunove odniesol prvú cenu, rozvíja projekt na celkovej podlahovej ploche 21 000 m2 (33×640 m) a do pôvodného konceptu obrovského športovo-relaxačného komplexu investora Danubia Invest v bratislavskej pohraničnej mestskej časti prináša ďalšiu, rezidenčnú funkciu. Namiesto jedného veľkého telesa tvorí vzorový vilový dom zostava štyroch na sebe kolmých hmôt. Takýmto spôsobom reagujú jeho autori nielen na mierku územia, ale zároveň na vzťah ku špecifiku krajiny lužného lesa v lokalite Hrušovskej zdrže.

„Nenavrhujeme sústavu anonymných bytov, ale miesto s veľkorysým výhľadom na vodnú hladinu a pobytovými plochami v polosúkromnom priestore,“ vysvetľuje Ing. arch. Michal Krištof, zakladajúci partner projektu. Ako dodáva, pozícia jednotlivých boxov je navrhnutá tak, aby spomínaný priamy výhľad na hladinu vody umožňovala z každého bytu v území. Výsledná kombinácia dvoj až trojpodlažných objemov podľa neho vytvára podmienky na spoločenský život v rámci každého viladomu a súčasne dostatok súkromia v jednotlivých bytoch.

Vonkajšie átrium ako typ urbánnej záhrady

V našich podmienkach netradičným prvkom na projekte vilových domov Danubiapark Čunovo je vonkajšia terasa, ktorou každý apartmán disponuje. Tá nielenže poskytuje výhľad na okolitú krajinu, ale v letných mesiacoch je dokonca možné presklené steny bytov úplne otvoriť, takže z obývacích izieb sa stávajú veľkorysé sezónne lodžie.

„Centrálny priestor domu – vonkajšie poloverejné átrium – je istým typom urbánnej záhrady, mikrosvetom, o ktorý sa delí niekoľko rodín. Vymedzujú ho proporčne umiernené objemy,“ pokračuje Krištof. Ako vzápätí spresňuje, plní zároveň funkciu prirodzenej klimatizácie a svojou prirodzenou vlhkosťou prispieva najmä v letných mesiacoch ku zlepšeniu životného prostredia vo vnútri bytov. Na spomínané átrium, smerom k vodnej hladine, nadväzuje spoločné mólo pre priamy kontakt obyvateľov viladomu s vodou.

Tak trochu nezodpovedanou otázkou tohto čiastkového projektu zostáva, aké budú jeho urbanistické a funkčné väzby na širšie dotknuté územie budúceho rozsiahleho, na 220 hektároch sa rozkladajúceho strediska medzinárodného športu, rekreácie a cestovného ruchu Danubia Park, ktorého celkový investičný objem mal pôvodne dosiahnuť bezmála 300 miliónov eur a ktorého termín dokončenia sa ustavične posúva. Pre úplnosť treba už len doplniť, že autorom záhradnej architektúry v obytnom projekte čunovského Danubiaparku je Tomáš Babka.

Kto je Chybik+Kristof Associated Architects?

Združenie CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS (Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, Milan Domkář, Martin Šafář, Pavel Steuer) založili v roku 2010 jeho dvaja hlavní architekti – Ondřej Chybík a Michal Krištof, dnes obaja pôsobiaci na Fakulte architektúry VUT (Vysoké učení technické) v Brne. Ondřej Chybík sa narodil v Brne (ČR). Po štúdiu vo svojom rodnom meste a v rakúskom Grazi pôsobil v ateliéri PPAG vo Viedni. Je držiteľom Ceny rektora brnianskeho VUT a Ceny Bohuslava Fuchsa za najlepší projekt Fakulty architektúry VUT. Podieľal sa na projektoch realizovaných v USA, Vietname, Japonsku, Dubaji, Fínsku, Nemecku, Nórsku, Bulharsku, Slovensku, Rakúsku, Lotyšsku a v Česku.

Michal Krištof sa narodil v Martine (SR). Patrí k tým príslušníkom mladej generácie slovenských architektov, ktorí získali vzdelanie a pracovné skúsenosti výlučne v zahraničí. Po štúdiách v moravskom Brne a belgickom Bruseli pracoval v kancelárii Bjarke Ingels Group – BIG v dánskej Kodani. Je takisto držiteľom Ceny rektora VUT v Brne. Podieľal sa na projektoch realizovaných v Belgicku, Česku, Číne, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Malajzii, Nórsku, Rusku, Bulharsku, Rakúsku, Lotyšsku, Slovensku a Švédsku.

Vizualizácie a výkresy – Miss3.cz
1 až 9 – Danubiapark Čunovo
10 – Ondřej Chybík a Michal Krištof, zakladajúci členovia architektonického štúdia Chybik+Kristof Associated Architects