12. 9. 2011

EXPO REAL: středobodem jsou finance a udržitelnost

EXPO REAL: středobodem jsou finance a udržitelnost

Hlavní pozornost mnichovského veletrhu EXPO REAL se letos bude soustřeďovat na finanční a investiční strategii v pokrizovém období a samozřejmě i na problematiku udržitelnosti – říká Eugen Egetenmeir, výkonný ředitel společnost Messe München, která veletrh pořádá.

Všeobecně se má za to, že krize je už za námi. Jaká očekávání máte ohledně letošního EXPO REAL?

I my jsme toho názoru, že situace je lepší, a to platí i pro veletrh. Letos počítáme s výstavní plochou 64 000 metrů čtverečních v šesti halách, což je sice vlastně totéž jako loni, ale letos bude tato plocha využita podstatně intenzívněji. To je důsledek toho, že jednotlivé expozice jsou větší než před rokem, a také se vrací firmy, které EXPO REAL v loňském roce „vynechaly“. Co se návštěvníků týká, čekáme, že jich bude zhruba stejně jako na předchozím ročníku.

Co bude hlavním tématem konferenčního programu?

Letos je oproti minulosti program rozšířený, má zhruba stovku položek, tedy přednášek, diskusí, workshopů a podobně. Stejně jako loni se ale hlavní pozornost nepochybně bude soustřeďovat na finanční a investiční strategii v pokrizovém období. Ke slovu přijdou i nejrůznější tržní analýzy a samozřejmě i problematika udržitelnosti, a to v mezinárodním kontextu a také ve vztahu k už existujícím nemovitostem. Významným tématem konferenčního programu bude vývoj na realitních trzích střední, východní a jihovýchodní Evropy, zejména z hlediska investičních příležitostí a rizik v tomto regionu. Zajímavou akcí nepochybně bude diskusní setkání, která proběhne pod názvem City Future Dialogue – půjde o vývoj městských center, řeč přijde i na udržitelnost urbanistického rozvoje. Významnou událostí pro veletrh nepochybně bude i specializovaná konference Hospitality in Dialogue, věnovaná aktuálním problémům v oblasti hotelnictví.

Jakou přidanou hodnotu – v porovnání s podobnými akcemi – letos váš veletrh nabízí?

Když pominu samotné expozice a pestrý a bohatý konferenční program, mohu zmínit další naše aktivity a akce, kterou určitě nejsou tak viditelné, ale přidanou hodnotu určitě představují. Například náš speciální přednáškový a tréninkový program Your key to trade fair success, který je orientován na efektivní přípravu a organizaci veletržních firemních prezentací. Naši zákazníci také mají k dispozici dva speciální instrumenty: ExpoEasyContact a ExpoEasyLead. První slouží k sjednávání schůzek na veletrhu, druhý je určen k digitalizaci vizitek a dalších dokumentů. Je na místě říci, že toto vše jsou bezplatné programy a služby. Více jsme se letos také věnovali on-line prezentaci veletrhu, podrobnější jsou informace o akcích, vystavovatelích i aktérech konferenčního programu.

Co dnes podle vašich zkušeností hýbá realitním trhem? Pozorujete na něm nějaké nové, zvláštní trendy?

Myslím, že stále živá a nanejvýš aktuální je problematika financování, zejména z hlediska budoucnosti. Velmi vysoko je v současné realitní agendě i otázka udržitelného rozvoje. Tady jsou už patrné určité nové tendence. Tak například certifikace sama o sobě postupem doby ztrácí na významu a naopak stále více žhavý je problém udržitelnosti ekonomické. To odráží skutečnost, že ekonomiku a ekologii je nutné vnímat společně, v tandemu. Realitní trh také dnes hledá odpovědi na otázky, jaké dopady a důsledky na jeho vývoj budou mít poslední nařízení EU nebo bankovní pravidla Basel II. Všechna tato témata a leccos dalšího jsou součástí našeho konferenčního programu.

Bude letos zvláštní pozornost věnována nějaké konkrétní zemi?

Jak jsem už říkal, z hlediska teritoriálního jsou hlavním tématem letošního REAL EXPO země střední, východní a jihovýchodní Evropy. V řadě zemí této oblasti pozorujeme pozitivní tendence, což nepochybně budou prezentovat i jejich expozice. Oficiální zastoupení na veletrhu letos mají Chorvatsko, Černá Hora, Srbsko, Slovensko, Maďarsko a Rusko. Už tradičně počítáme s velkým počtem vystavovatelů z Rakouska, Nizozemska, Lucemburska, Francie, Británie a USA.

Fenoménem současnosti jsou sociální média. Jakou roli budou hrát ve veletržním životě?

Jako organizátoři samozřejmě pozorně sledujeme moderní komunikační trendy a hledáme cesty, jak je efektivně využít. Už na tomto poli také leccos praktické děláme – máme komunity na sítích Xing a Facebook. Jejich velikost utěšeně roste.

Letošní veletrh EXPO REAL se bude konat 8. – 10. října.

Na téma Současnost a budoucnost realitního trhu se ve středu 14.9.2011 od 9:00 do 11:00 hodin v Praze koná diskusní snídaně časopisu Stavební fórum.
Program:

  • Ekonomika a reality: křehké oživení
  • Investice a výstavba znovu startují
  • Banky: čas realizace zástav?
  • Právo a reality

Více informací o programu a on-line přihlašovací formulář naleznete na webu diskusí.