22. 1. 2016

Hodnota verejných obstarávaní na stavebné práce vyhlásených v novembri bola druhá najväčšia v uplynulom roku

Hodnota verejných obstarávaní na stavebné práce vyhlásených v novembri bola druhá najväčšia v uplynulom roku

Investori vyhlásili v novembri 2015 verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote 452 miliónov EUR, čo je druhý najväčší mesačný objem investícií daného roka. Od januára do novembra 2015 našli stavebné firmy vo Vestníku verejného obstarávania práce v celkovej hodnote 2,8 miliardy EUR, pričom v systéme ešte k vyčerpaniu zostáva 2,1 miliardy EUR. Vyplýva to z najnovšej analýzy analytickej spoločnosti CEEC Research vypočítanej na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu novembra 2015.

V novembri 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 164 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 452 miliónov EUR. Po rekordnom júli (667 miliónov EUR) ide o druhý najväčší objem investícií v uplynulom roku. V medziročnom porovnaní to predstavuje viac ako dvojnásobný nárast (124,9 percenta). „Najväčšiu stavebnú zákazku v celkovej hodnote 92,4 miliónov EUR vyhlásila v novembri firma U. S. Steel Košice, s. r. o. ,“ doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

V prvých jedenástich mesiacoch roka 2015 oproti tomu predchádzajúcemu stúpol počet obstarávaní na stavebné práce o 10,1 percenta. Objem peňažných prostriedkov stúpol o viac než pätinu (21,2 percenta). V období od januára do novembra 2015 sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo 2 833 súťaží v celkovej hodnote 2,8 miliardy EUR. „Doposiaľ sa nám nestalo, že by sme kvôli extrémnemu vyťaženiu firiem nemohli zohnať dodávateľov na našu stavbu. Kapacít je zatiaľ na trhu dostatok,“ hovorí Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní investori ukončili a konkrétnym firmám zadali 41 percent obstarávaní. Predovšetkým ide o menšie investície, pretože z celkového objemu to predstavuje 17 percent verejných obstarávaní v celkovej hodnote 470 miliónov EUR. Tieto zákazky boli firmami reálne vysúťažené v celkovej hodnote 394 miliónov EUR, čo je o 16 percent nižšia hodnota, ako tá, ktorá bola investormi odhadnutá pri vyhlásení. V tejto chvíli tak v systéme zostáva 76 percent neukončených obstarávaní v celkovej hodnote 2,1 miliardy EUR. „Koncom roku 2015 bolo vyhlásených niekoľko významných projektov dopravnej infraštruktúry. Pred mami je posledné obdobie financovania výstavby z prostriedkov EÚ. Podľa prognóz, čaká nás obdobie ukončenia výstavby prepojenia diaľničného ťahu Bratislava – Košice. Železnice plánujú taktiež významné projekty. Výstavbou strategických priemyselných parkov, terminálu intermodálnej prepravy, výstavbou odkanalizovania miest a obcí, protipovodňových opatrení a likvidáciou nebezpečných skládok z rezortu životného prostredia by mala dávať priestor na realizáciu firiem stavebného sektoru. Pokiaľ časovo významne nezasiahne proces parlamentných volieb a v štátnom rozpočte budú reálne existovať zdroje na spolufinancovanie projektov EÚ, potom by mal byť vytvorený dostatočný potenciál príležitostí pre realizáciu stavebných firiem. Pri týchto príležitostiach by bolo samovražedné podsekávať ceny stavebných prác, pretože nezaručia stabilný a dlhodobý rozvoj firiem. Krátka história dala jednoznačný obraz, aké to môže mať dôsledky,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ a. s.

Celkom bolo v prvých jedenástich mesiacoch roka 2015 investormi ukončených 1 914 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote za viac než 1,3 miliardy EUR. Zatiaľ čo v počte ukončených zákaziek sa aktivita investorov dostala približne na úroveň predminulého roka (nárast o 1,9 percenta), z hľadiska objemu ide o výrazný pokles o 40 percent. Stále je poznať celkový vplyv dvoch veľkých obstarávaní Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu diaľnice D3 medzi Žilinou (Strážovom) a Žilinou (Brodnom) v celkovej hodnote 255 miliónov EUR a na výstavbu diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v celkovej hodnote 410 miliónov EUR. Po modelovom odpočítaní týchto zákaziek by došlo k medziročnému poklesu hodnoty ukončených verejných obstarávaní o 15 percent.

Foto: SHHO