31. 10. 2011

Informatizácia trhu a online transakcie zefektívňujú realitný biznis

Informatizácia trhu a online transakcie zefektívňujú realitný biznis

Že elektronický spôsob objednávania materiálov, tovarov alebo služieb prináša nielen preukázateľné finančné i časové úspory, ale zároveň vyššiu úroveň transparentnosti vzťahov, je evidentné. Elektronické aukcie ako nová forma obchodných transakcií v priemysle či stavebníctve citeľne zasahujú i do sféry verejného obstarávania, kde sa ich používanie pri nadlimitných zákazkách stalo od 1. 3. 2011 zo zákona povinné. A treba už len dodať, že rovnaký trend s podobným mechanizmom fungovania sa začína udomácňovať aj v oblasti realít. Táto koincidencia nie je určite náhodná.

Priamy kontakt medzi prenajímateľom a nájomcom

Ako sme písali už v článku Predajný portál Kancelarie.sk neustrnul na počiatočnom bode a po zhruba štyroch mesiacoch prichádza s ďalšou novinkou – spustením novej funkcie, vďaka ktorej sa vyhľadávanie kancelárskych priestorov stane ešte jednoduchšie, ako už dosiaľ bolo. Prehľad všetkých vyhovujúcich priestorov z celkovej ponuky na trhu už do niekoľkých hodín sprostredkuje nový pomocník – tzv. Vyhľadávací agent, plne automatizovaná funkcia, na základe ktorej sa nájomcovi bezplatne pripraví komplexný prehľad trhu s kanceláriami.

„Vyhľadávací agent poskytuje výhody na strane nájomcov aj prenajímateľov. Záujemcom o kancelárske priestory zabezpečuje pri vyhľadávaní komfort a objektivitu, prenajímatelia zasa dostanú po zadaní požiadavky okamžitú informáciu o novom dopyte a potenciálneho nájomcu môžu kontaktovať priamo,“ približuje prednosti novej funkcie portálu opäť jeho výkonný šéf Róbert Čambal.

Ako elektronický Vyhľadávací agent funguje? Postup je jednoduchý: po vyplnení požadovaných kritérií a zaslaní požiadavky oslovia pracovníci portálu všetkých prenajímateľov vyhovujúcich zadaniu v dopyte. Záujemca dostane prihlasovacie údaje do systému Kancelarie.sk, kde nájde komplexnú ponuku vyhovujúcich kancelárskych priestorov s kontaktnými údajmi na prenajímateľov respektíve ich zástupcov.

Pridaná hodnota kancelárskeho portálu – zhrnutie

  • verejne dostupná a nepretržite aktualizovaná centrálna databáza voľných kancelárií,
  • sprehľadnenie a zvýšenie transparentnosti trhu s kancelárskymi priestormi,
  • zjednodušenie a zefektívnenie nájomných transakcií pre obidve strany,
  • komunikácia online, bez sprostredkovateľa → urýchlenie vyhľadávania, úspora času aj finančných prostriedkov,
  • pre vlastníka/prenajímateľa: možnosť zviditeľniť svoju realitu v relatívne krátkom čase a vysokému počtu záujemcov,
  • pre užívateľa/nájomcu: možnosť porovnať si nehnuteľnosti v užšom výbere, podľa rovnakých parametrov a vyhľadať si cieľovú kanceláriu rýchlo a bezplatne,
  • zníženie finančných nákladov a maximálna kontrola nad celým procesom prenajímania,
  • odborná asistencia – právny servis, správa nehnuteľnosti, kancelársky nábytok, energetický certifikát, bezpečnostné audity, upratovacie či sťahovacie služby,
  • neobmedzený prístup k informáciám – rady, články, návody a  novinky zo sveta administratívnych priestorov (výber kancelárie, relokácia klienta, energetická certifikácia budovy),
  • čím viac inzerentov sa na portáli zaregistruje, tým zaujímavejší a  bohatší prehľad kancelárskych priestorov vznikne.

Treba opätovne podčiarknuť, že podobná príležitosť, ako je elektronické vyhľadávanie kancelárií, v rámci Slovenska doteraz jednoznačne chýbala.

Zdroj – Kharisma
Obrázky:
1 – Digital Park III Bratislava (Penta)
2 – Ukážka vyhľadávania prostredníctvom Agenta portálu Kancelarie.sk