22. 11. 2016

Investície do verejných zákaziek sú tento rok celkovo nižšie

Investície do verejných zákaziek sú tento rok celkovo nižšie

Od januára do augusta tohto roka vyhlásili investori 3 728 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,84 miliardy EUR, čo predstavuje rekordné štvorročné minimum. Pokles zaznamenáva aj aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní, pričom zákaziek bolo doposiaľ firmám zadaných o pätinu menej než minulý rok. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu augusta 2016.

V auguste tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 195 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 477 miliónov EUR. To oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje trojštvrtinový pokles (76,2 percenta) počtu obstarávaní, z hľadiska objemu sa jedná o tretinový pokles (32,6 percenta). Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 199 miliónov EUR vyhlásila spoločnosť MH Invest s. r. o. na prípravu dopravnej infraštruktúry v strategickom parku Nitra.

Od januára do augusta tohto roka sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo spolu 3 728 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,84 miliardy EUR. V medziročnom porovnaní ide z hľadiska počtu o takmer pätinový (18,9 percenta) pokles, avšak objem v rovnakom období zaznamenal viac než dvojnásobný prepad (39,4 percenta) a ide tak o vôbec najnižší objem investícií za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie (2012 – 3,13 miliardy EUR, 2013 – 6,2 miliardy EUR, 2014 – 4,63 miliardy EUR, 2015 – 4,69 miliardy EUR). „Malé množstvo a nízky objem vyhlásených zákaziek sa neprejaví hneď, na ekonomiku to ale dopad bude mať, aj keď malý,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených zákaziek už bolo investormi 30 percent ukončených a zadaných konkrétnym firmám, čo z celkového objemu predstavuje 16 percent vo vyhlásenej celkovej hodnote 466 miliónov EUR. Reálne však boli tieto zákazky zadané za 430 miliónov EUR, teda o 8 percent menej, oproti pôvodnej hodnota pri vyhlásení. Desatina z celkového objemu (13 percent) verejných obstarávaní bola neskôr zrušená. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 2,0 miliardy EUR.

Ukončených a zadaných konkrétnym firmám bolo v prvých ôsmich mesiacoch tohto roka celkom 2 907 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,89 miliardy EUR. To medziročne predstavuje pätinový pokles (20,8 percenta) v ich počte a zároveň pokles ich objemu o 6,1 percenta. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z júla 2016 (modernizácia trate Púchov – Žilina) v celkovej hodnote 365 miliónov EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 17,9 percenta. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.