9. 3. 2017

Investori sa spoliehajú na výkonnosť stredoeurópskych hotelov. Príliv kapitálu dramaticky vzrástol

Investori sa spoliehajú na výkonnosť stredoeurópskych hotelov. Príliv kapitálu dramaticky vzrástol

Objem investícií dosiahol v 2016 hodnotu takmer 1,2 miliardy eur s 46 transakciami uskutočnenými na trhoch strednej a východnej Európy. V porovnaní s 2015, objem transakcií s počtom 45 dosiahol hodnotu niečo cez 700 miliónov eur. Rakúsko dosiahlo najlepší transakčný výkon s hodnotou takmer 800 miliónmi eur. V rámci Česka sa najviac investícií uskutočnilo v Prahe, so 7 transakciami vrátane Hilton Old Town, Park Hotel a Chopin Hotel.

Hotelový priemysel v strednej a východnej Európe zaregistroval rast všetkých kľúčových ukazovateľov. Nárast počtu turistov, cez hodnoty obsadenosti, ktoré sa navrátili k levolom spred krízy alebo ich dokonca predbehli s priemernou obsadenosťou 72%, nárast oproti minuloročným 69%. Keďže náklady na návštevu strednej a východnej Európy narástli popri nárastu cien hotelových izieb, profity prudko stúpajú. Priemerná cena za izbu dosiahla 76,6 eur oproti 73,6 eur v 2015. Zatiaľ čo trhy východnej Európy dosiahli dvojciferný nárast výnosov za izbu, vyspelejšie trhy strednej Európy vrátane Viedne, Prahy a Varšavy zaznamenali 6%-ný nárast.

Investície prrichádzali z ázijského Ďalekého východu, Stredného východu, Ameriky a taktiež z Európy. Región sa preto stáva skutočne medzinárodný. “V posledných rokoch región zaznamenal prílev kapitálu, keďže rozsiahlejšie skupiny investorov sa usilujú využiť výhodu silného výkonu miestneho hotelierskeho odvetvia. Medzi kľúčové faktory, ktoré riadia výkon sú pokračujúci prílev medzinárodných turistov do regiónu, podporený ázijskými turistami a taktiež opätovný zámer juhoafrického a západoeurópskeho turizmu. Navyše vôľa bánk financovať hotelové akvizície výrazne zvýšila záujem investorov,” hovorí David Nath, vedúci hotelového tímu v strednej a východnej Európe v Cushman & Wakefield.

Dostupnosť financovania sa odzrkadľuje v opätovnom oživení výstavby. V 2017 očakávame 4000 izieb, ktoré majú pribudnúť v hlavných mestách strednej a východnej Európy. Potenciál trhov s najväčšou výstavbou predpokladáme vo Varšave a Budapešti. Praha je výnimkou s limitovanou plánovanou výstavbou z dôvodu procesom povolenia výstavby a len malého dostupného priestoru vhodného na výstavbu hotelov.

“Aj keď očakávame, že počas 2017 sa rast jemne spomalí, investičný trh zotrvá aj naďalej robustný v porovnaní s trhmi západnej Európy. Taktiež môžeme vidieť nárast kapitálu investovaného na menej vyspelých trhoch v Bukurešti a Sofii,” hovorí Frederic Le Fichoux, partner a vedúci hotelových transakcií v kontinentálnej Európe a dodáva “Predpokladá sa nárast priemernej dennej sadzby za hotelovú izbu, generujúca vyššiu návratnosť, špeciálne na viac vyspelých trhoch strednej a východnej Európy, kde je plánovaná výstavba limitovaná.”

V 2017, aktivita investorov bude mimoriadne viditeľná na maďarských, rakúskych a rumunských hotelových investičných trhoch, kde sa významné nehnuteľnosti chystajú na predaj alebo sú pred uzavretím transakcií.