21. 6. 2016

Investori vyhlásili v apríli zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 357 miliónov EUR

Investori vyhlásili v apríli zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 357 miliónov EUR

V období od januára do apríla 2016 vyhlásili investori 2 187 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 925 miliónov EUR, čo je takmer štvornásobok, respektíve dvaapolnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Ukončované sú aj naďalej predovšetkým nízkoobjemové obstarávania. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu apríla 2016.

V apríli tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, 254 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 357 miliónov EUR. Ide síce o doposiaľ najmenší počet zákaziek od začiatku roka, avšak oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka ide o viac ako dvojnásobný nárast (122,8 percenta) a z hľadiska objemu o nárast viac ako päťnásobný (416,2 percenta). „Veľkou mierou sa na tom podieľala šestica veľkých zákaziek od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. v súhrnnej hodnote takmer 90 miliónov EUR. Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 30,2 miliónov EUR vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj na údržbu a opravu inžinierskych stavieb vo svojom vlastníctve,“ komentuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločností CEEC Research.

Od januára do apríla roka 2016 sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo 2 187 súťaží v celkovej hodnote 925 miliónov EUR, čo predstavuje v medziročnom porovnaní takmer štvornásobný nárast (286,4 percenta) počtu zákaziek a zároveň viac ako dvojnásobný nárast (136,4 percenta) ich objemu.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bolo 14 percent ukončených a zadaných konkrétnej firme. To z celkového objemu však predstavuje iba 6 percent v celkovej hodnote 54 miliónov EUR. Po odčítaní doposiaľ ukončených a zrušených súťaží (zhruba 3 percentá z vyhlásených) v túto chvíľu zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 847 miliónov EUR.

Za prvé štyri mesiace tohto roka bolo investormi ukončených a konkrétnym stavebným firmám zadaných celkom 1 080 verejných obstarávaní, čo v medziročnom porovnaní predstavuje takmer dvaapolnásobný nárast (144,3 percenta). Objem týchto zákaziek však dosiahol celkovej hodnoty iba 376 miliónov EUR a ide tak v medziročnom porovnaní o významný dvojpätinový pokles (44,4 percenta), čo vypovedá o ukončovaní prevažne malých verejných obstarávaní. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniudát. „Aj vzhľadom k nízkemu objemu ukončených výberových konaní nemáme ako developer v súčasnej chvíli problém nájsť dostatok kapacít na stavebné práce. Pokiaľ by verejní investori zefektívnili zadávania, mohol by nastať opačný problém,“ hovorí Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.