30. 3. 2016

Investori vyhlásili v januári celkom 879 obstarávaní na stavebné práce a vytvorili tak nový štvorročný rekord

Investori vyhlásili v januári celkom 879 obstarávaní na stavebné práce a vytvorili tak nový štvorročný rekord

V januári 2016 vyhlásili investori 879 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 181 miliónov EUR, čo predstavuje vôbec najvyšší januárový počet za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Mierny nárast zaznamenala aj aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní. Stavebným firmám bolo zadaných 91 zákaziek v celkovej hodnote 33 miliónov EUR. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu januára 2016.

V prvom mesiaci roka 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, 879 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 181 miliónov EUR. V medziročnom porovnaní ide z hľadiska počtu obstarávaní o skokový sedemnásobný nárast (626,4 percenta). „Zároveň ide o januárový rekord za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie (január 2012 – 112 obstarávaní, január 2013 – 119 obstarávaní, január 2014 – 130 obstarávaní, január 2015 – 121 obstarávaní). Aj napriek tomuto rekordnému počtu je nárast objemu zákaziek oproti porovnateľnému obdobiu iba dvojnásobný (99 percent),“ doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

V januári 2016 investori ukončili a konkrétnym stavebným firmám zadali celkom 91 verejných obstarávaní, čo v medziročnom porovnaní predstavuje štvrtinový nárast (23 percent). Objem týchto zákaziek dosiahol iba celkovú hodnotu vo výške 33 miliónov EUR a oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka ide takmer o dvojtretinový pokles (61,9 percenta). Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát. „Zákaziek na stavebné práce je dostatok predovšetkým v odbore inžinierskeho staviteľstva. Firmy, ktoré sa venujú pozemnej výstavbe nemajú dostatok práce zo štátneho sektora,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

Foto: Matthew Bowden