21. 3. 2016

Januárové obstarávania vytvorili svojim počtom aj objemom nový štvorročný rekord

Januárové obstarávania vytvorili svojim počtom aj objemom nový štvorročný rekord

V januári 2016 vyhlásili investori spolu 1 015 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 503 miliónov EUR, čo predstavuje vôbec najvyššie januárové hodnoty za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Aktivita investorov v ukončovaní obstarávaní bola naopak veľmi nízka a vytvorila nové mesačné štvorročné minimum. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu januára 2016.

V prvom mesiaci roka 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 1 015 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 503 miliónov EUR. To z hľadiska počtu obstarávaní predstavuje v medziročnom porovnaní viac než trojnásobný nárast (204,8 percenta) a z hľadiska objemu vyhlásených zákaziek potom ide o nárast takmer štvorpätinový (78,9 percenta). Súčasne sú obidve tieto hodnoty januárovým rekordom za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie (január 2012 – 473 obstarávaní v celkovej hodnote 230 mil. EUR, január 2013 – 634 obstarávaní v celkovej hodnote 454 mil. EUR, január 2014 – 380 obstarávaní v celkovej hodnote 372 mil. EUR, január 2015 – 333 obstarávaní v celkovej hodnote 281 mil. EUR). Najväčšiu zákazku v celkovej hodnote 140 miliónov EUR vyhlásilo v januári 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vypracovanie návrhu, vybudovanie a technickú správu systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti. Zo zákaziek, ktoré investori vyhlásili v januári 2016, boli zatiaľ zrušené dve percentá. „To predstavuje jedno percento z celkovej hodnoty zákaziek vyhlásených v januári 2016. “Rast objemu verejných investícií je dobrou správou. Dôjde tak k podpore rastu slovenského HDP, čo bude mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť. Riziko ale vidím v tom, aby boli verejní investori schopní takto veľký objem vyhlásených výberových konaní aj efektívne zrealizovať a dokončiť, t. j. nedochádzalo k zbytočným prieťahom a zdržovaniu,“ uvádza Mário Červenka, riaditeľ OMC Invest.

Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní bola naopak veľmi nízka a dosiahla svojho mesačného štvorročného minima. V januári 2016 bolo investormi ukončených a konkrétnym firmám zadaných 190 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 96 miliónov EUR. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka tak ide o pokles o 41,4 percenta, respektíve 69,2 percenta. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát. „Investori líniových stavieb s ktorými hlavne spolupracuje naša spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. na projektových prípravách sú žiaľ mnohokrát v ukončovaní obstarávania bezmocní. Celý proces obstarávania sa musí riadiť zákonom o verejnom obstarávaní a nie je možné veľakrát dodržať plánované termíny ukončenia obstarávania a podpisu zmluvy s vybratým uchádzačom z procesných dôvodov. Tie sa pri obstarávaní dajú ťažko predpokladať. Preto aj plánovaná realizácia predmetu obstarávania samotnými uchádzačmi sa mnohokrát dostáva do problémov z dôvodu nedostatočných kapacít v neplánovanom čase obstarávania alebo aj naopak z prebytočných kapacít, ktoré boli pôvodne plánované na predpokladaný termín obstarávania a ten sa nedodržal. Tento problém veľakrát zamotal situáciu i v našej spoločnosti aj keď disponujeme s najväčšími kapacitami projektových prác na Slovensku,“ hovorí Gabriel KOCZKÁŠ, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva DOPRAVOPROJEKT, a.s.