10. 10. 2014

Kancelárske priestory v 3. štvrťroku 2014 zdraželi

Kancelárske priestory v 3. štvrťroku 2014 zdraželi

Priemerná požadovaná výška nájomného kancelárskych priestorov v Bratislave sa v troch obvodoch zvýšila a dvoch zostala zachovaná na hodnote z predchádzajúceho obdobia. V Košiciach opäť poklesli len kancelárie štandardu C.*

BRATISLAVA

Výška nájmu voľných kancelárskych priestorov

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Bratislave za 3. štvrťrok 2014 dosiahla v piatich mestských častiach nasledujúce hodnoty:

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu kancelárií štandardu A v porovnaní s 2.Q 2014 zaznamenala buď zvýšenie (BA II, IV a V) alebo zostala oproti minulému sledovanému obdobiu bez zmeny (BA I a III). „Zvýšenie však nebolo nijako markantné, najviac podražela podlahová plocha v Bratislave V, a to o 0,4 €/m2/mesiac. Dôvodom môže byť okrem iného získanie silného nájomcu do komplexu Digital Park I až III. Projekt ešte stále disponuje voľnými kapacitami, no slušne sa naplnil po tom, čo sa do Digital Parku III presťahovala slovenská spoločnosť Pixel Federation so zhruba 60 zamestnancami. Firma sa zaoberá vývojom webových a mobilných hier a zabrala zhruba 2100 m2, pričom ráta ešte i s priestorom pre ďalších zamestnancov a pre asi 50 externistov,“ komentuje vývoj trhu Robert Čambal, výkonný riaditeľ portálu Kancelarie.sk.

Kancelárie štandardu B zaznamenali jednu výraznú anomáliu. V Bratislave IV sa priemerné požadované nájomné prepadlo z 8,8 na 8,0 €/m2/mesiac. Pritom minulý kvartál sa tejto lokalite darilo držať si vyššie nájomné. Napokon „béčkové“ kancelárie sú stále vyhľadávané a svoju cenu buď medzikvartálne nemenili (BA I a III) alebo dokonca zvýšili (BA II a V).

Veľmi pozitívny progres zaznamenalo požadované nájomné pri kanceláriách štandardu C. Vo všetkých sledovaných obvodoch ukazovateľ rástol a len v Bratislave III si zachoval svoju hodnotu 7,0 €/ m2/mesiac. Po prvýkrát od 1.Q 2013 zvýšila nájomné Bratislava IV, hoci stále nedosahuje hodnotu zo spomínaného obdobia (6,8 ku 7,4 €/ m2/mesiac).

KOŠICE

Výška nájmu voľných kancelárskych priestorov

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Košiciach v 3. štvrťroku 2014 dosiahla nasledujúce hodnoty:

V porovnaní s 2. kvartálom 2014 priemerné požadované nájomné kancelárií štandardu A, B zvýšilo svoje hodnoty. Konkrétne kancelárie štandardu A zaznamenali nárast o 0,3 €/m2/mesiac a „béčkové“ kancelárie o 0,2 €/m2/mesiac. Kancelárie štandardu C oproti minulému sledovanému obdobiu poklesli o 0,3 €/m2/mesiac a postupne sa dostávajú na úroveň 1.Q roku 2013.

  • O prieskume:

Informácie vyplývajú z údajov o trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2014, ktoré zverejnila Centrálna databáza komerčných nehnuteľností Kancelarie.sk.