10. 10. 2016

Mesto ako živý organizmus

Mesto ako živý organizmus

Prečo niektoré časti mesta fungujú a iným sa obyvatelia vyhýbajú oblúkom? Ak by sme mesto vnímali ako živý organizmus, prečo niektoré orgány, teda urbánne celky, považujeme za výkonné a zdravé a iné za choré? Ako ich môžeme liečiť? Odpovede prinesie už 12. ročník konferencie Real Estate Market.

Mnohým napadne, že spustnuté mestské časti alebo celé štvrte sú jednoducho výsledkom zastarávania a opotrebenia budov. Ako však poznamenáva už Jane Jacobs vo svojom najznámejšom diele Smrť a život amerických veľkomiest, mesto potrebuje aj staré domy, ktoré tvoria napríklad dostupnejší protipól a alternatívu k novému developmentu.

Vhodným liečebným prostriedkom pre choré urbánne celky je i citlivá revitalizácia. Nielen zo sveta poznáme i množstvo príkladov úspešnej obnovy veľkých brownfieldov v intraviláne miest. Spomeňme len bývalý pivovar Stein v Bratislave. Práve developmentom takto veľkých urbánnych celkov sa bude zaoberať poobedná časť odbornej konferencie Real Estate Market 2016. Aj o projekte STEIN2 bude hovoriť Radek Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia.

Ďalším dôvodom „chorých“ mestských zón je to, že priestorovo súvislé celky stratia svoju funkcionalitu, prípadne skĺznu z rozmanitosti do monofunkcie a ľudia o ne nejavia záujem, respektíve využívajú ich iba určití ľudia určitú časť dňa. Špecifikom každého mesta v tomto zmysle sú dopravné uzly. Často sú prvým kontaktom návštevníkov a turistov s mestom. I laik vidí, že v Bratislave sú neuralgickým bodom. Najbližšie k dohľadnému dosiahnutiu reprezentatívnej a vitálnej formy má autobusová stanica Mlynské nivy. Prípadovú štúdiu projektu Stanica Nivy budú mať možnosť vidieť účastníci

Živá mestská lokalita je taká, kde majú prístup chodci a kde sa stále niečo deje napriek tomu, že má vymedzené hranice medzi súkromným a verejným priestorom. Revitalizácia veľkých rozvojových zón, ktoré navyše plnia dôležité spoločensko-sociálne funkcie, sa nezaobíde bez úzkej spolupráce developerov a architektov s mestom, verejnosťou a neziskovým sektorom. Dvanásty ročník odbornej realitnej konferencie Real Estate Market 2016 preto poctia svojou účasťou i Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy a Roman Talaš z Inštitútu urbánneho rozvoja.

Development veľkých územných celkov sa spája i s veľkou spoločenskou zodpovednosťou. Nejde len o vybudovanie normovaného počtu parkovacích miest alebo úpravu najbližšej križovatky. Okrem dominanty, ktorá zónu svojím obsahom alebo formou odlíši od okolia, poskytujú úspešné projekty dostatok priestoru pre aktívne trávenie voľného času, služby, kvalitný mestský a parkový mobiliár a priehrštie zelene. Konferencia Real Estate Market sa koná 26. 10. 2016 v Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava od 8.30 do 16.00. Ste srdečne vítaní!