13. 6. 2016

Na projektové firmy čaká tento rok viac zákaziek, naprieč segmentami však panujú veľké rozdiely

Na projektové firmy čaká tento rok viac zákaziek, naprieč segmentami však panujú veľké rozdiely

Počet projektových zákaziek sa zvýši aj v tomto roku, panujú tu však veľké rozdiely v závislosti od zamerania firiem. Spolu s rastom výkonu porastú aj tržby. Toho chcú firmy dosiahnuť predovšetkým väčším objemom zákaziek. Aktuálne sú pritom projektové spoločnosti v priemere vyťažené na 89 percent. V prekonanie svojej konkurencie verí viac než polovica riaditeľov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Projektové firmy a architektonické ateliéry budú mať v roku 2016 viac práce než pred rokom. Aktuálne očakáva rast výkonu v tejto oblasti osem z desiatich spoločností (82 percent), pričom priemerný rast by mal dosiahnuť 5,4 percenta. Veľké rozdiely v predpovediach sa však objavujú v závislosti na zameraní firmy. Zatiaľ čo drvivá väčšina (82 percent) spoločností pracujúcich na projektoch pre pozemné stavby predikuje rast o 7,1 percenta, firmy zaoberajúce sa projektami pre inžinierske staviteľstvo očakávajú pokles, a to dokonca až o 4,5 percenta. Sektoru projektových prác sa bude dariť aj v roku nasledujúcom. Riaditelia projektových kancelárií očakávajú v roku 2017 nárast zákaziek o 3,9 percenta, pričom v odbore pozemných stavieb pribudne práce o 4,4 percenta a v inžinierskych stavbách o 1,1 percenta. „Všetko závisí od faktorov doriešenia stále pretrvávajúceho stavu nedoriešenia problémov v oblasti legislatívy v stavebníctve a honorárových poriadkov pre projektantov, ktoré stále nie sú ničím uzákonené, sú informatívne a čím ďalej tým viac podceňované. Štát zasa sprísnil nároky na teplo technické vlastnosti novostavieb, verejných stavieb, a tým vlastne stanovil finančné prekážky pre majiteľov stavieb, ktorí už donedávna mali problém s financovaním stavieb kvôli nízkym finančným prostriedkom z fondov opráv. Navyše, banky sprísnili pravidlá na prideľovanie hypoték, a tak to nevidím príliš optimisticky, skôr naopak, bude sa prehlbovať kríza v stavebníctve. Finančná sila eura je nestabilná a nejasná,“ rozoberá súčasný stav sektora Mikuláš Hladký, architekt zo spoločnosti H & H ARCHITEKT.

Spolu s nárastom zákaziek porastú projektovým firmám tiež tržby, a to v priemere o 4,6 percenta. Prepad ziskov však očakávajú riaditelia spoločností, ktoré sa venujú projektovaniu inžinierskych stavieb (pokles o 2,0 percenta). Riaditelia firiem, ktoré projektujú pozemné stavby, naopak, predikujú rast tržieb o 5,8 percenta. „Za ostatné dva roky sa situácia na Slovenskom trhu výrazne zlepšila ohľadne množstva práce, kde vzhľadom na celkové oživenie je tej práce v stavebníctve podstatne viac od súkromných investorov, a takisto aj vzhľadom na končiace velebné obdobie, bolo viac aj práce od štátu.

Čo sa týka zákaziek na tento rok, tak zatiaľ ich zvládame vlastnými silami a v podstate sme vyťažení na 95 až 100%,“ hovorí riaditeľ OBERMEYER HELIKA, Dušan Štefanides.

Rast tržieb pritom plánujú spoločnosti dosiahnuť predovšetkým navýšením objemu zákaziek. Potvrdila to nadpolovičná väčšina z nich (59 percent). Pätina riaditeľov spoločností zároveň potvrdila rast cien projektových prác. Expanziu do nových segmentov alebo do zahraničia plánuje iba 11 percent, respektíve 8 percent projektových firiem. „Počas prvých mesiacov roku 2016 sme zaznamenali nárast dopytu po našich produktoch a službách. Mobilná toaleta už patrí v dnešnej dobe na každú stavbu. Široký sortiment našich produktov ponúka riešenie pre každú situáciu a spĺňa všetky aktuálne zákonné podmienky ochrany zdravia pri práci. Pravdou však je, že sa aj napriek našim odporučeniam veľmi často stretávame zo strany realizátorov stavieb s podcenením a pod dimenzovaním vybavenia staveniska sanitárnou technikou,“ informuje Jozef Szabo, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Aktuálne, priemerné vyťaženie kapacít projektových spoločností sa pohybuje na úrovni 89 percent a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 je tak o desať percentných bodov vyššie. Od posledného výskumu na konci minulého roka, naopak, priemerné vyťaženie kapacít kleslo, a to o päť percentných bodov. Viac vyťažené sú v súčasnej dobe spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom. „Kapacity máme využité na 100 % a v zásade chýbajú kapacity pre odborné profesie. Problém kapacít však aktuálne vnímame výrazne viacej. Pomaly bude končiť aktívnu prácu silná generácia projektantov vychovaná ešte v socialistických podnikoch. Ukazuje sa, že môže byť v budúcnosti problém hlavne s odbornými kapacitami, napr. v profesii elektroinštalácii. V najbližších rokoch sa bude meniť aj systém projektovania z „2D“ na systém BIM, čo predpokladá zásadnú zmenu softwarovej štruktúry firiem a aj hlavne myslenia a prístupu ku projektovaniu a riadeniu stavieb. Tento systém sa určite dotkne aj štátnej správy a prevádzky budov.“ komentuje Ján Majerský, generálny riaditeľ, PROMA s. r. o.

Sebadôvera firiem v prekonanie konkurencie v roku 2016 je relatívne vysoká. V prekonanie konkurencie verí viac než polovica (54 percent) riaditeľov projektových spoločností a tretina spoločností neočakáva zmeny svojho tržného postavenia (35 percent). Viac si pritom veria firmy z oblasti pozemného staviteľstva, kde má tento názor väčšina z nich (58 percent). Menšiu sebadôveru vykazujú spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom, kde ich v prekonanie konkurencie verí necelá tretina (29 percent). Inžinierske firmy tiež častejšie predpokladajú zhoršenie tržného podielu (potvrdzuje 35 percent riaditeľov). Výhľad na nasledujúci rok ukazuje, že v zlepšene tohto stavu verí necelá polovica firiem (43 percent), takmer polovica riaditeľov očakáva vývoj bez zmien (45 percent) a zostávajúci riaditelia čakajú zhoršenie svojho postavenia (12 percent). „Naša spoločnosť začína pociťovať zmenu štruktúry stavebníctva. Objem pozemného staviteľstva sa neustále zvyšuje a naopak inžinierske stavby stagnujú. Na aktuálny vývoj sa snažíme reagovať veľmi flexibilne a za účelom maximalizácie kvality a efektivity našich služieb prispôsobujeme tomuto vývoju aj štruktúru nášho fleetu,”uzatvára Libor Taglicht, riaditeľ Ramirent ČR/SR.