5. 11. 2013

Najväčší študentský kampus v Európe: Unikátny stavebný projekt so zelenou myšlienkou

Najväčší študentský kampus v Európe: Unikátny stavebný projekt so zelenou myšlienkou

O máloktorom stavebnom projekte súčasnej doby možno povedať, že v sebe dokonale splnil tie najnáročnejšie požiadavky na architektúru, funkčnosť a kvalitu. O novom kampuse Ekonomickej univerzity vo Viedni situovanom v tesnej blízkosti zábavného parku Prater, ktorý svoje brány slávnostne otvoril koncom septembra, to ale povedať môžme. Jedná sa o unikátny stavebný projekt založený na koncepte tzv. zelených budov, na ktorého úspešnom zrealizovaní má svoj podiel aj spoločnosť DELTA.

Najmodernejší univerzitný areál vo Viedni na ploche 12 futbalových ihrísk!

Pri vstupe do areálu kampusu Vás prekvapí areál svojou rozlohou, rôznorodou a napriek tomu jedinečnou architektúrou jednotlivých budov, ktorá predsa vytvára harmonický celok, kde sa študenti stretávajú, diskutujú a vzdelávajú. Areál na človeka dýchne svojou neobyčajnou atmosférou, ktorá sa rozhodne nepodobá školskému šedivému prostrediu a monotónnym budovám, tak ako je známe zo starších dôb, a ktorá je ešte vo väčšine prípadov slovenskou realitou.

Stavebný projekt za 492miliónov eur

Projektovanie a stavba univerzitného kampusu stála 492miliónov eur. Na realizácií projektu sa podieľalo niekoľko významných architektonických kancelárií. Následné stavebné procesy, ich riadenie a výberové konania na zhotoviteľa stavby mala na starosti spoločnosť DELTA v spolupráci so spoločnosťou Drees & Sommer. Rolu spoločnosti upresňuje Erik Štefanovič, konateľ slovenskej spoločnosti DELTA Projektconsult, ktorý sa na projekte v rámci programu „job rotation“ taktiež podieľal: „Uskutočnili sme dohromady 110 zadávacích konaní a dôkladne zanalyzovali 500 ponúk. Tento nádherný stavebný projekt zhltol 20 tisíc ton ocele, 150 tisíc m3 betónu, skladá sa z 6 budov na ploche 90 000m2. Projekcia a projektová príprava tohto megalomanského projektu trvala 6 rokov a následne takmer 4 roky výstavby“.

Šesť budov, šesť architektonických tvorcov

Šestica samostatných budov predstavuje najmodernejší komplex v Rakúsku a zároveň ide o najväčší univerzitný kampus v Európe. Na konečnom návrhu šiestich stavieb sa podieľalo šesť známych medzinárodných architektonických kancelárií, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej súťaže: Atelier Hitoshi Abe, Sendai, BUSarchitektur, Viedeň, CRABstudio, Londýn, Estudio Carme Pinós, Barcelona, NO.MAD Arquitectos, Madrid a Zaha Hadid Architects, Hamburg.

Pestré a odvážne materiály

Rozmanitosť farieb i tvarov ukazuje každý kút. Študentský kampus tvorí 90 seminárnych miestností, 53 posluchární a 5 ául, ktoré sa nachádzajú v 6-tich budovách. Na prvý pohľad si uvedomíte, že každá budova je originál, napriek tomu vytvárajú veľmi pôsobivý a výnimočný celok. V kampuse nájdete napríklad budovu, ktorej fasáda je zámerne pokrytá výhradne zhrdzaveným kovom. Zámerné zhrdzavenie sa docielilo využitím špeciálnej kyseliny. Veľmi vtipné poňatie fasády má taktiež oranžovo-biela budova so zaujímavými výstupkami, ktoré majú symbolizovať trojdenné strnisko študenta. Najodvážnejšiu dominantu celého komplexu budov predstavuje budova knižnice, ktorú navrhovala pôvodom iránská architektka Zaha Hadid. Knižnica vyniká svojou veľkosťou a tým, že má neobvykle skosenú presklenú čelnú stenu.

Na vzdelávanie taktiež potrebný servis a komfort

V areále nenájdete iba vzdelávacie centrá, park, vodné plochy, učebne, pracovne alebo študovne. Bolo nutné myslieť taktiež na všetok servis. „Sú tu plánované menšie či väčšie obchody s občerstvením, potravinami a ďalšími potrebami,“ doplnil Štefanovič z bratislavskej DELTY Projektconsult. Súčasťou projektu je taktiež začlenenie do miestnej mestskej dopravy.

Stavebný manažment

Počas celého obdobia prípravy projektu a samotnej výstavby sa pravidelne schádzala niekoľkočlenná pracovná skupina, do ktorej patrili nielen riadiaci manažéri Delty, ale aj zástupca štátu, ktorý bol hlavným investorom celého projektu, a univerzity. Investor sám pri slávnostnom otvorení vyzdvihol výnimočný partnerský prístup všetkých subjektov a realizátorov v spolupráci s investorom. Hnacím motorom celého projektu bolo hľadanie optimálneho riešenia vedúceho k spoločnému cieľu, neobyčajná súhra a dobrá pracovná atmosféra.“ Sám Štefanovič ako základné faktory úspechu celého projektu uviedol: „Včasné nasadenie projektového manažmentu, maximálna minimalizácia strategických chýb a neobyčajná súdržnosť všetkých realizačných firiem.“

Zelený nadštandardný koncept budov

Komplex budov je postavený na myšlienke inovatívneho, ekologického, energeticky a ekonomicky efektívneho konceptu zelených budov. Celý areál kampusu funguje ako samostatný ekosystém. Až 25 % zadržanej dažďovej vody je určený na splachovanie v toaletách a 13 % na zavlažovanie zelených plôch. Až 50 % energie potrebnej na vykurovanie a klimatizáciu (chladenie) sa zabezpečí vďaka geotermálnym zdrojom, nízkej spotrebe energie a vody, „zelenej“ infraštruktúre a úsporným sanitárnym zariadeniam. V prípade maximálneho zaťaženia je systém napojený na doplnkové diaľkové vykurovanie. Samozrejmosťou je aj využitie solárnej energie. Vykurovanie, ventilácia a klimatizácia bude optimalizovaná podľa aktuálneho obsadenia miestností. Osvetlenie riadia senzory pohybu a svetla.

Študentský kampus WU Wien (Wirtschaftsuniversität) v číslach:

 • Investícia: 492milionov eur
 • 90 000m2 úžitkovej plochy – viac než 12 futbalových ihrísk (560m dlhý, cca 210m široký areál)
 • 35 000m2 – zastavaná plocha
 • 6 rokov projektovania, 4 roky fyzickej výstavby
 • komplex 6 budov z tvorby 6 svetoznámych architektonických kancelárií
 • 2,5 roka diskusií o vývoji projektu – 1300hodín, 15osôb – teda takmer 20 000hodín diskusií tímu špecialistov o finálnej podobe najväčšieho univerzitného kampusu v Európe.
 • 23 000 študentov
 • 4 500 pedagógov
 • 3 000 ostatných podporných (administratívne prevádzkových) pracovných miest
 • 1 500 univerzitných zamestnancov
 • 1 000 stavebníkov
 • 6 medzinárodných architektov (ateliérov)

Foto: DELTA Projektconsult