13. 6. 2017

NBS: Produkcia v stavebníctve sa opäť zrýchlila

NBS: Produkcia v stavebníctve sa opäť zrýchlila

Produkcia v stavebníctve sa opäť medzikvartálne zrýchlila. Naopak priemysel klesol tak z medzikvartálneho, ako aj medzimesačného pohľadu. Nižšiu aktivitu zaznamenali všetky ťažiskové odvetvia priemyslu. V nasledujúcom období sa dá očakávať korekcia slabšieho vývoja v priemysle.

Stavebná produkcia sa medzikvartálne zrýchlila na 5,3 %. K rastu prispievala najviac nová výstavba, pomerne dynamicky sa vyvíjala aj výstavba infraštruktúry. Stavebníctvo napriek zhoršeným podnikateľským náladám zažíva mierne oživenie, resp. stabilizáciu na pozitívnejších úrovniach. Medziročne rástlo druhý mesiac v rade.

V apríli 2017 priemysel medzikvartálne poklesol o 0,6 %, najmä kvôli vývoju vo výrobe ropných produktov, oprave a inštalácii strojov a v ťažbe surovín. Medzikvartálnu dynamiku ovplyvnil predovšetkým slabý vývoj v apríli. V nasledujúcich dvoch mesiacoch by nemal pokračovať horší vývoj v priemysle, preto aprílový pokles zatiaľ nepredstavuje zlý signál pre očakávaný rast HDP na druhý štvrťrok 2017. Podnikateľské nálady v priemysle sa rovnako v apríli zhoršili, v máji sa však už mierne zlepšili.

Medzimesačne priemysel poklesol o 6,9 %, k čomu najviac prispel automobilový priemysel. Výroba však klesala naprieč všetkými hlavnými odvetviami. To mohlo čiastočne súvisieť aj s veľkonočnými sviatkami, ktorých efekt spolu s rôznym počtom pracovných dní procedúra sezónneho očistenia pravdepodobne skorigovala len čiastočne.