18. 11. 2015

Objem verejných obstarávaní v prvých troch štvrťrokoch tohto roka stúpol o 6,5 %

Objem verejných obstarávaní v prvých troch štvrťrokoch tohto roka stúpol o 6,5 %

V septembri tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, 654 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 863 miliónov EUR. V období január až september bolo vyhlásených 5 249 obstarávaní v celkovej hodnote 5,6 miliardy EUR. To predstavuje medziročný pokles počtu o 15,9 % ale medziročný nárast objemu o 6,5 %. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2015.

V prvých troch štvrťrokoch tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 5 249 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 5,6 miliardy EUR. To v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles počtu verejných obstarávaní o 15,9 percenta. Objem vyhlásených verejných obstarávaní naopak mierne stúpol a to o 6,5 percenta. Z týchto verejných obstarávaní bola zatiaľ zrušená necelá desatina (9 percent). To predstavuje 5 percent celkovej hodnoty verejných obstarávaní. Firmy, ktoré sa o obstarávanie uchádzali, zatiaľ začali realizovať viac než tretinu (34 percent) v celkovej hodnote 956 miliónov EUR. Hodnota verejných obstarávaní bola pri ukončení v priemere o 9 percent nižšia ako pri vyhlásení. Po odpočítaní zadaných a zrušených zákaziek v systéme zostáva ešte práca za 4,2 miliardy EUR (teda 76 percent).

V septembri tohto roka oznámili investori celkom 654 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 865 miliónov EUR. Po júli tohto roka ide o najlepší výsledok roka 2015. „Súťaž za 160 miliónov EUR vyhlásila v septembri tohto roka napríklad Železničná spoločnosť Slovensko na nákup elektrických zariadení. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zase vyhlásil súťaž za 100 miliónov EUR na rekonštrukciu ľavej a pravej plavebnej komory na SVD G-N,“ doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research.

V januári až septembri 2015 ukončili investori celkom 4 046 zákaziek v celkovej hodnote 3,3 miliardy EUR. To predstavuje medziročný pokles počtu aj objemu ukončených verejných obstarávaní o 4,0 percenta, respektíve o 24,9 percenta. „V súkromnom sektore je tlak na ceny oveľa väčší. Tým, že je na strane investora kvalifikovaný človek je ale možné navrhnúť úpravy a zmenu projektu, vďaka ktorým sa cena zníži. To v prípade verejných obstarávaní nie je možné,“ hovorí riaditeľ developerské spoločnosti Mário Červenka, riaditeľ OMC Invest.

Foto: Herman Brinkman