10. 7. 2017

Od januára do mája – zásadný nárast v celkovej hodnote vyhlásených verejných obstarávaní

Od januára do mája – zásadný nárast v celkovej hodnote vyhlásených verejných obstarávaní

V prvých piatich mesiacoch tohto roka vyhlásili investori celkom 2 356 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,88 miliardy EUR. Z hľadiska ich počtu tak ide v medziročnom porovnaní o štvrtinový pokles, avšak objem investícií predstavuje významný nárast o 44,8 percenta. Ukončovanie už vyhlásených verejných obstarávaní však tento rok naďalej viazne, taktiež aj počet a objem verejných obstarávaní zadaných konkrétnym dodávateľom vytvoril nové päťročné minimum. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu mája 2017.

V máji vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 376 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 698 miliónov EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje takmer tretinový (31,5 %) nárast počtu vyhlásených verejných obstarávaní a po miernom poklese v minulom mesiaci tiež veľký nárast objemu investícií o 186,8 %. Najväčšie verejné obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 143,7 miliónov EUR vyhlásilo hlavné mesto Bratislava na zabezpečenie verejného osvetlenia.

Od januára do mája 2017 bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených celkom 2 356 zákaziek v celkovej hodnote 2,88 miliardy EUR. Oproti prvým piatim mesiacom minulého roka to síce predstavuje štvrtinový (24,5 %) pokles počtu vyhlásených verejných obstarávaní, ale zároveň ide medziročne o takmer polovičný (44,8 %) nárast objemu verejných investícií. Medziročné porovnanie pritom najviac ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR) v celkovej hodnote 305 miliónov EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky by sme následne dostali medziročný rast hodnoty zákaziek o 29,5 %. „Aprílové a májové výsledky naznačujú, že objem medziročného nárastu verejných obstarávaní stúpol, ale je výrazne ovplyvnený zákazkou ŽSR a vodným dielom Gabčíkovo v sume cez 400 miliónov EUR. Aj napriek tomu stále chýba dlhodobá koncepcia a vládou vytvorený záväzný plán výstavby, takže nemožno vylúčiť, že tento nárast opäť vystrieda obdobie, kedy stavebné firmy nebudú mať dostatok zákaziek a budú nútené znižovať svoje kapacity,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti HOCHTIEF SK.

Za prvých päť mesiacov tohto roka bolo ukončených a konkrétnym firmám zadaných 701 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,43 miliardy EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než dvojtretinový (68,3 %) pokles počtu a pätnásť percentný (14,7 %) pokles objemu zadaných zákaziek. V oboch ukazovateľoch ide zároveň o vôbec najnižšie hodnoty za posledných päť rokov, teda za sledované obdobie. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.