15. 4. 2016

Od začiatku roka 2016 vyhlásili investori verejné obstarávania v celkovej hodnote 727 miliónov EUR

Od začiatku roka 2016 vyhlásili investori verejné obstarávania v celkovej hodnote 727 miliónov EUR

Za prvé dva mesiace roka 2016 vyhlásili investori spolu 1 728 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 727 miliónov EUR. Ich počet je tak síce oproti minulému roku dvojnásobný, objem však vzrástol iba minimálne. Aktivita investorov pri ukončovaní verejných obstarávaní sa po veľmi slabom januári významne zvýšila. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu februára 2016.

V priebehu februára 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 713 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 224 miliónov EUR. V počte zákaziek to síce v medziročnom porovnaní predstavuje tretinový nárast (32 percent), ich objem však klesol takmer o polovicu (46,2 percenta) a jednalo sa teda prevažne o malé zákazky.

Od januára do februára tohto roka sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo spolu 1 728 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 727 miliónov EUR. Oproti minulému roku si tak počet zákaziek zachováva skoro dvojnásobný počet (97,9 percenta), avšak z hľadiska objemu je rozdiel v medziročnom porovnaní minimálny (4,2 percenta). Koncom roku bolo vypísaných viacero súťaží významných stavebných projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých vyhodnotenie očakávame v najbližších mesiacoch. Taktiež aj v ostatných operačných programoch (odkanalizovanie, protipovodňové opatrenia, likvidácia skládok a pod.) je predpoklad možnosti realizácie stavebných firiem. Ak obstarávatelia vyhodnotia a ukončia proces verejného obstarávania u týchto stavieb v krátkom čase, znamenalo by to plynulý prechod nasadenia výrobných kapacít stavebných firiem z končiacich projektoch na nové možnosti realizácie,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ HOCHTIEF SK s.r.o.

Za prvé dva mesiace roka 2016 bolo investormi ukončených a konkrétnym firmám zadaných 710 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 706 miliónov EUR. Z hľadiska počtu zákaziek tento stav presne odpovedá situácii v minulom roku, zatiaľ čo z hľadiska objemu ide v medziročnom porovnaní o mierny desatinový pokles (10 percent). Najväčšie verejné obstarávanie v celkovej hodnote 305 miliónov EUR zadal v tomto období Nitriansky samosprávny kraj. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii dát. „Veľký počet vyhlásených výberových konaní je pre slovenskú ekonomiku nezaujímavý, pokiaľ nedokážu verejní investori rýchle a kvalitne verejné obstarávania ukončovať a zadávať konkrétnym spoločnostiam,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ, O.M.C. Invest.

Foto: Patrycja Cieszkowska