31. 8. 2016

Počet aj objem stavebných zákaziek si v polovici roka udržuje výrazne kladnú bilanciu

Počet aj objem stavebných zákaziek si v polovici roka udržuje výrazne kladnú bilanciu

V prvej polovici roka 2016 vyhlásili investori 2 431 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 1,23 miliardy EUR, čo medziročne predstavuje dvojnásobný, respektíve trojpätinový rast. Trend rastu počtu zákaziek pri súčasnom poklese ich objemu súvisí s čerpaním financií v rámci rozvojových fondov obcami. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu júna 2016.

V júni 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 84 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 126 miliónov EUR. Z hľadiska počtu zákaziek to v medziročnom porovnaní predstavuje viac než dvojtretinový pokles (69 percent) a zároveň ide o vôbec najnižší mesačný počet obstarávaní od novembra 2012. Z hľadiska objemu sa jedná o pokles 6,3 percenta. „Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 48,3 miliónov EUR vyhlásila Zvolenská teplárenská a. s. na ekologizáciu kombinovanej výroby elektriny a tepla,“ hovorí Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research.

V prvom polroku tohto roka sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo 2 431 súťaží v celkovej hodnote 1,23 miliardy EUR, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka prestavuje viac než dvojnásobný nárast (148,3 percenta) počtu zákaziek, avšak iba trojpätinový nárast (61,2 percenta) ich objemu. Zároveň stále ide, hlavne vďaka prvému štvrťroku, o najväčší počet verejných obstarávaní za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Nárast počtu zákaziek pri súčasnom poklese objemu súvisí s najväčšou pravdepodobnosťou s čerpaním financií z fondov v rámci programu rozvoja vidieka. „Stavebné firmy, ktoré sa venujú pozemným stavbám, sú v priebehu leta veľmi vyťažené, na tých ktoré robia predovšetkým inžinierske stavby sa už začína prejavovať nedostatok ukončených výberových konaní,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bolo 27 percent ukončených a zadaných konkrétnym stavebným firmám. To z celkového objemu predstavuje iba 10 percent v celkovej hodnote 129 miliónov EUR. Po odčítaní doposiaľ ukončených a zrušených súťaží (zhruba 5 percent z objemu vyhlásených), v túto chvíľu zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 1,04 miliardy EUR.

V prvých šiestich mesiacoch tohto roka bolo investormi ukončených a zadaných konkrétnym dodávateľom celkom 1 558 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 545 miliónov EUR, čo v medziročnom porovnaní síce predstavuje dvojnásobný nárast počtu (109,1 percenta), zároveň však ide o dvojpätinový pokles objemu (42 percent). Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde k aktualizácii a upresneniu dát.

Počet a objem ukončených verejných obstarávaní