16. 4. 2014

Pokles nájomného kancelárií pokračoval aj v 1. Q 2014

Pokles nájomného kancelárií pokračoval aj v 1. Q 2014

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu kancelárskych priestorov v Bratislave vykázala ako celok pokles. Informácie vyplývajú z údajov o trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2014, ktoré zverejnila Centrálna databáza komerčných nehnuteľností Kancelarie.sk.

Bratislava

Výška nájmu voľných kancelárskych priestorov

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Bratislave za 1. štvrťrok 2014 dosiahla v jednotlivých mestských častiach nasledujúce hodnoty:

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu kancelárií štandardu A v porovnaní s 3. aj 4. kvartálom 2013 zaznamenala pokles v mestských častiach Bratislava I a trvalý pokles je vidieť i v Bratislave III. „Výsledky štatistík odrážajú aktuálny stav na trhu. Nakoľko z Bratislavy III sa odsťahoval veľký zamestnávateľ Telekom do budovy Forum Business Centrum (Bratislava II), vznikla veľká prevaha na strane ponuky. Polus Towers (predtým Millenium Towers) mala v uliciach Bratislavy kampaň, ktorá by mala pritiahnuť nových nájomníkov. Priemerná hodnota požadovaného nájmu však poklesla vo všetkých sledovaných mestských častiach s výnimkou Bratislava IV.,“ komentuje situáciu Róbert Čambal, výkonný riaditeľ portálu Kancelarie.sk

Kancelárie štandardu B zaznamenali zásadný pokles v Bratislave V, kde sa prepadli z 10,0 na 8,9 EUR/ m2/mesiac. Klesala tiež spomínaná Bratislava III. Ostatné mestské časti vykázali mierny rast požadovaného nájomného.

V prvom bratislavskom obvode Kancelarie.sk zaznamenali pomerne pokles požadovaného nájomného v kanceláriách štandardu C. V tejto lokalite ide však o zaujímavý fenomén „návratu“ na bežnú hodnotu 7,8 EUR/ m2/mesiac z hodnoty 8,3 EUR/ m2/mesiac, ktorú portál evidoval vo 4. kvartáli 2013. Podobne výrazný pokles neobišiel ani Bratislavu IV. Naopak mierne zvýšenie si pripísali Bratislava II a Bratislava V.

Košice

Výška nájmu voľných kancelárskych priestorov

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Košiciach v 1. štvrťroku 2014 dosiahla nasledujúce hodnoty:

V porovnaní so 4. kvartálom 2013 je priemerný požadovaný nájom kancelárií štandardu A, C nižší. Pri kanceláriách štandardu B sa nájomné zvýšilo o 1,3 EUR/ m2/mesiac.*

*V Košiciach prišlo k zmene internej klasifikácie niektorých budov.

Kancelarie.sk je špecializovaný webový portál zameraný na prenájom kancelárskych a skladových priestorov (štandard A, B a C). Poskytuje aktuálne a transparentné údaje o trhu kancelárskych priestorov.

Grafy: kancelarie.sk

Ilustračné foto: Ecopoint