15. 2. 2016

Priemyselná a stavebná produkcia podľa NBS

Priemyselná a stavebná produkcia podľa NBS

Rok 2015 bol veľmi priaznivý. Koncoročné odstávky spomalili decembrový priemysel (autá, hutníctvo), avšak za rok ako celok sa mu darilo (rast o 5,9%). Priaznivý vývoj by mal pokračovať (pozitívum je aj zrušenie skráteného pracovného týždňa v hutníctve). Stavebná produkcia po šiestich rokoch poklesu vzrástla o takmer 18 %. Darilo sa jej najmä kvôli výstavbe nových ciest a diaľnic (bez vplyvu novej infraštruktúry, financovanej najmä z eurofondov, by stavebníctvo vzrástlo v minulom roku o 3,5%).

Za celý štvrtý štvrťrok 2015 sa priemysel medzikvartálne mierne spomalil na 1,8 % (tretí štvrťrok 2,0 %). V závere roka sa menej darilo najmä hutníckemu priemyslu, ale aj petrochémii. Výroba elektrických zariadení a strojov sa naopak zlepšila.

Medzikvartálny rast je v súlade s očakávaným vývojom ekonomiky v poslednom štvrťroku 2015. Nálady v podnikateľskom sektore, najmä očakávania budúcej produkcie, sa po dvoch mesiacoch vrátili na vyššie úrovne, čo by mohlo vytvárať predpoklad priaznivého vývoja priemyslu aj v nasledujúcom štvrťroku.

Medzimesačne priemyselná produkcia viac-menej stagnovala (mierny pokles o 0,1 %). Na slabší decembrový vývoj vplýval najmä automobilový priemysel (koncoročné odstávky) a hutnícky priemysel, kde sa stupňujú problémy kvôli lacnej konkurencii z Číny. Pozitívom však je, že skrátený pracovný týždeň, ktorý platil od začiatku tohto roka, bol od februára zrušený.

Za celý rok 2015 vzrástol priemysel o 5,9 %, pričom predchádzajúci rok to bolo len 3,7 %. K zrýchleniu výroby prispieval najmä automobilový a hutnícky priemysel spolu s výrobou strojov a plastov.

Stavebná produkcia sa vo štvrtom štvrťroku zrýchlila na 4,1 % (tretí štvrťrok 2,3 %). K lepším výsledkom prispel aj silný december, kedy stavebníctvo rástlo pomerne rýchlym tempom, najmä kvôli výstavbe novej infraštruktúry. Darilo sa však aj stavebným prácam v zahraničí.

Za celý rok 2015 vzrástla stavebná produkcia o rekordných 17,9 %, pričom predchádzajúcich šesť rokov klesala. Rast v stavebníctve podporovala predovšetkým výstavba infraštruktúry, ktorá oproti roku 2014 zlepšila o viac ako 50 %. Bez výstavby nových infraštruktúrnych projektov by podľa výpočtov celková produkcia v stavebníctve vzrástla len o 3,5 %.

Realizácii inžinierskych stavieb pomohli najmä štátne zákazky na výstavbu nových ciest a diaľnic, ako aj snaha o dočerpanie prostriedkov z eurofondov. V minulom roku bol daných do užívania rekordný počet diaľnic a rýchlostných ciest. Ďalšie projekty, ktorých výstavba prebiehala v roku 2015, budú dokončené v nasledujúcom období. Okrem výstavby ciest pokračovala aj modernizácia železničnej trate.

Vzhľadom na vysoké tempo rastu prác inžinierskeho staviteľstva v roku 2015, môžeme v tomto roku očakávať ich slabší vývoj. Rast v stavebníctve by naopak mali viac podporovať súkromné developerské projekty.