16. 8. 2016

Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa za celý druhý štvrťrok vyvíjal priaznivo. Stavebníctvo pokleslo.

Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa za celý druhý štvrťrok vyvíjal priaznivo. Stavebníctvo pokleslo.

Stavebná produkcia sa medzikvartálne prepadla o 10,4 %. Hlbšiemu poklesu stavebníctva zabránil pomerne priaznivý vývoj v júni, keď produkcia medzimesačne rástla najmä kvôli novej výstavbe. Z hľadiska výrobného zamerania opäť výraznejšie vzrástla výstavba novej infraštruktúry.

V druhom štvrťroku 2016 na rast celkového priemyslu pozitívne vplývala predovšetkým výroba automobilov, ale aj výroba kovov a strojov. Priemysel medzikvartálne vzrástol o 1,6 % (v prvom štvrťroku o 0,4 %). V druhom štvrťroku tak možno očakávať jeho pozitívny vplyv na rast celkového HDP. Na zrýchlení sa podieľal predovšetkým automobilový priemysel a to aj napriek tomu, že sa v máji a júni medzimesačne nezrýchľoval. Úroveň produkcie áut však v porovnaní s prvým kvartálom bola vyššia. Situácia v hutníckom priemysle sa tiež zlepšila a aj výroba kovov prispievala k zrýchleniu priemyslu. Kým na začiatku roka hutníci vyrábali viac-menej na sklad, v druhom štvrťroku dochádzalo aj k vyššej realizácii hotových výrobkov. Okrem výroby áut a kovov k rastu priemyslu výraznejšie prispela aj výroba strojov.

Naopak, určité sklamanie predstavuje elektrotechnický priemysel, ktorý napriek rastovým očakávaniam za prvým štvrťrokom zaostával.

Medzimesačne priemysel mierne klesal. V porovnaní s májom sa vytratil prorastový vplyv elektrotechnického a petrochemického priemyslu. Rovnako sa nenaplnili predpoklady zrýchlenia automobilového priemyslu pred dovolenkovým obdobím, ktoré bolo tento rok čiastočne posunuté už na začiatok letných prázdnin.