14. 3. 2016

Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel v januári dupol na brzdu

Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel v januári dupol na brzdu

Začiatok roka 2016 prekvapivo ovplyvnil negatívny vývoj automobilového, a nie hutníckeho priemyslu. Slabší januárový vývoj pravdepodobne vo väčšej miere ovplyvnili odstávky a prestavovanie výrobných liniek na prelome rokov. Výraznejšiemu prepadu priemyslu zabránila výroba elektrotechniky. Utlmenie stavebnej produkcie najmä v prípade infraštruktúrnych projektov potvrdzuje očakávania o spomalení aktivity kvôli eurofondom.

V januári 2016 priemysel medzikvartálne vzrástol o 1,5 %. K rastu naďalej najviac prispieval automobilový priemysel, aj keď v menšej miere. Výroba plastov a elektroniky sa naopak medzikvartálne zlepšila.

Medzikvartálny vývoj priemyslu je v súlade s očakávaniami rastu ekonomiky v prvom štvrťroku 2016. Mierne zníženie produktivity v priebehu roka 2016 môže zaznamenať trnavská automobilka v súvislosti s prípravami na spustenie nového modelu. Žilinskú automobilku však bude ťahať najmä vynovenie najpredávanejšieho SUV modelu ale čiastočne aj investície vo výrobe pohonných jednotiek. V petrochemickom priemysle a výrobe plastov by sa mali zase prejaviť investície realizované v predchádzajúcom roku. Po slabšom období by tiež mohlo nastať oživenie v elektrotechnickom priemysle. Veľká neistota však panuje ohľadom metalurgického priemyslu kvôli aktuálnym problémom.

Medzimesačne priemysel poklesol o 0,5 %. Za negatívnym vývojom však nestojí hutnícky priemysel (ktorý v januári fungoval na skrátený pracovný týždeň), ale výroba automobilov. Slabší januárový vývoj pravdepodobne vo väčšej miere ovplyvnili odstávky a prestavovanie výrobných liniek na prelome rokov. Výraznejšiemu prepadu priemyslu zabránila výroba elektrotechniky, ktorá v januári zaznamenala silné oživenie.

Okrem toho došlo od roku 2014 k podstatnej revízii štatistických údajov. Rast priemyslu bol v druhej polovici roka 2014 prehodnotený na vyššie úrovne, rast v závere roka 2015 bol naopak, revidovaný smerom nadol. Vývoj v priemysle bol zo strany SU SR zmenený najmä v odvetviach výroby plastov a elektrických zariadení.

Stavebná produkcia sa medzimesačne prepadla do záporných čísel čo sa premietlo do medzikvartálneho spomalenia o 2,1 percentuálneho bodu na 1,7 %. K utlmeniu výstavby došlo najmä v prípade infraštruktúrnych projektov, ktorých časť sa mohla skončiť s kalendárnym rokom 2015.