21. 4. 2016

Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel vymazal januárové straty

Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel vymazal januárové straty

Stavebná produkcia sa medzikdvartálne zrýchlila na 2,3 % (január 1,8 %) a medzimesačne vzrástla o 2,3 %. Vo februári sa obnovil rast tak tuzemskej, ako aj zahraničnej stavebnej aktivity. V rámci tuzemska rástla predovšetkým nová výstavba.

Produkcia v priemysle korigovala januárový výpadok. Medzimesačne rástol predovšetkým automobilový priemysel, ale aj výroba kovov a strojov. Slovensko pred významnejšími dopadmi aféry dieselgate zatiaľ pravdepodobne chráni nábeh výroby novej Audi Q7.

Vo februári 2016 priemysel medzikvartálne vzrástol o 1,1 %. Mierne spomalenie medzikvartálneho vývoja zapríčinil automobilový priemysel. Napriek výbornému vývoju v samotnom februári sa jeho doterajší pozitívny príspevok k celkovej produkcii vytratil, keďže výroba áut priaznivo rástla aj na konci predchádzajúceho štvrťroka. K rastu tak vo veľkej miere prispieval najmä elektrotechnický priemysel.

Medzikvartálny vývoj priemyslu je v súlade s očakávaniami vývoja ekonomiky na prvý štvrťrok 2016. Priemysel by mal za celý prvý kvartál rásť podobným tempom ako vo štvrtom štvrťroku, i keď vzhľadom na priaznivý vývoj v závere roka môže ísť o mierne pomalšie tempo.

Medzimesačne priemysel vzrástol o 1,9 %. Výrazný nárast zaznamenal automobilový priemysel. Nemalou mierou k tomu od decembra minulého roku pravdepodobne prispieva výroba vynoveného SUV modelu v žilinskej automobilke. Paradoxne, aj dieselové SUV modely stáli za tým, že výrobu na Slovensku doteraz výraznejšie nezasiahla aféra dieselgate. Z detailnej štatistiky slovenského vývozu vyplýva, že v druhej polovici roka 2015 značne stúpla výroba luxusných modelov s najvyššou dieselovou kubatúrou, ktoré sa v SR vyrábajú iba v Bratislave. Od uvedeného obdobia sa začala u nás vyrábať nová generácia modelu Audi Q7. Kým v prvom polroku 2015 sa v bratislavskej automobilke vyrobilo medziročne menej automobilov, v druhom polroku rástol vývoz SUV modelov niekoľkonásobne, najmä do Európy (predovšetkým Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko). SUV modely teda významne prispeli k historicky najvyššiemu počtu vyrobených automobilov na Slovensku, ktorých definitívny počet za rok 2015 by mal byť známy v najbližšom období.