13. 5. 2016

Priemyselná a stavebná produkcia: V prvom štvrťroku sa priemysel spomalil, stavebníctvo pokleslo.

Priemyselná a stavebná produkcia: V prvom štvrťroku sa priemysel spomalil, stavebníctvo pokleslo.

Stavebná produkcia sa v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2015 znížila o 1,2 %. K poklesu prispel najmä marcový prepad tuzemskej výstavby. Zintenzívnil sa pomerne prudký prepad výstavby novej infraštruktúry, ktorá v súvislosti s ukončením časti infraštruktúrnych projektov výraznejšie klesá od začiatku roka 2016.

Priemysel ťahal nadol najmä marcový vývoj. Slabší priemysel ovplyvnila najmä výroba gumy, strojov a automobilov, v samotnom marci aj výroba elektroniky a petrochémia, kde prebiehali odstávky.

Za prvý štvrťrok 2016 vzrástol priemysel medzikvartálne o 0,2 %, čo predstavuje v porovnaní so štvrtým kvartálom mierne spomalenie. K slabšej produkcii prispel najmä marcový vývoj. Za celý prvý štvrťrok produkciu tlmila najmä výroba gumy a plastov, strojov a automobilov. Mierne prorastovo pôsobila výroba potravín, drevených výrobkov a papiera. Medzikvartálny vývoj priemyslu je v súlade s očakávaniami mierneho spomalenia rastu ekonomiky na prvý štvrťrok 2016.

Medzimesačne priemysel klesol o 1,9 %. K pomerne prudkému poklesu prispela najmä výroba elektroniky, kovov, gumy, plastov a ropných produktov. Medzimesačne klesali takmer všetky odvetvia priemyslu.

V roku 2016 sa uskutočnia dve významné športové podujatia – majstrovstvá Európy vo futbale a letné olympijské hry. Veľké športové podujatia sa často dávajú do súvislosti s nákupom nového televízneho prijímača, ktorých výroba predstavuje významný podiel v rámci elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Výroba, či export televíznych prijímačov rastie každý rok najmä v predvianočnom období.

Pri bližšom pohľade na jednotlivé športové podujatia vidieť nárast výroby elektrotechniky na Slovensku najmä v súvislosti s letnými olympiádami, pričom v roku 2004 a 2008 pokračoval medziročný nárast výroby aj v nasledujúcom mesiaci. Priemerný nárast výroby v mesiaci konania olympiády a predchádzajúcich dvoch mesiacov je za obdobie 2004–2012 zhruba o 19 percentuálnych bodov vyšší, než priemer daného roka. Podobné tendencie vidieť aj vo vývoze elektroniky zo Slovenska, ktorý v súvislosti s konaním olympijských hier rástol do krajín EÚ, ako aj mimo krajiny EÚ s výnimkou roku 2012, kedy rástol najmä vývoz do krajín mimo Európskej únie. Z dôvodu konania majstrovstiev Európy a letných olympijských hier, by malo nastať v tomto roku oživenie výroby v elektrotechnickom priemysle.

Rovnaké spomínané efekty vidieť aj v prípade rokov konania zimných olympiád a majstrovstiev sveta vo futbale (prebiehajú podobne ako LOH a ME v rovnakom roku). Zimné olympijské hry (v rokoch 2002 až 2014 sa konali vo februári) sú však pravdepodobne viac ovplyvnené vianočnými nákupmi elektroniky a efekt samotného športového podujatia je v porovnaní s letnými hrami nízky. Majstrovstvá sveta vo futbale majú kvôli celosvetovému pôsobeniu zase väčší vplyv na dopyt než samotné majstrovstvá Európy.