29. 9. 2011

Projekt Konventná 6 podporí „genius loci“ starej Bratislavy

Projekt Konventná 6 podporí „genius loci“ starej Bratislavy

Prostredie takmer nenápadnej neskoroklasicistickej Konventnej ulice, ktorá dostala svoj názov podľa evanjelického konventu, reprezentuje výnimočnú lokalitu staršej Bratislavy, ktorá napriek zanedbanému výzoru nestratila nič zo svojho jedinečného genius loci. Koncentrácia významných stavieb na relatívne malej ploche odhaľuje bohatý historický odkaz, poukazujúc na diela najznámejších dobových architektov: monumentálny evanjelický kostol, evanjelické lýceum (Bendl), kde pôsobili štúrovci či Štefánik, prvý dom na Konventnej 14 (Feigler), alebo bývalá evanjelická škola – terajší farský úrad (Kittler).

Na Konventnej ulici sídli už dlhé roky bratislavské Konzervatórium a od roku 1991 aj Cervantesov inštitút. Historická budova evanjelického lýcea architekta Bendlu dnes patrí spoločnosti Invest Product, ktorá ju zrekonštruovala a jej upravené priestory ponúka ako kancelárie. Zároveň si všimla prieluku medzi budovou konzervatória a bytového domu, ktorá nevhodným spôsobom narúša kontinuálnosť historickej uličnej zástavby.

Za jednoduchým zadaním náročný problém

A práve tento priestor sa investor – spoločnosť Invest Product – rozhodol využiť ako stavebný pozemok pre atraktívnu novostavbu. Tentoraz vsadil na polyfunkčné centrum s obchodmi na prízemí, administratívnymi priestormi a pokojným bývaním na vyšších poschodiach, orientovaným na juh až juhozápad. Keďže požadoval, aby sa projekt Konventná 6 organicky začlenil do spomínaného historického kontextu a zároveň slúžil ako moderné centrum s užívateľskými funkciami, pre architektov sa stal ozajstnou výzvou. „V rozhovoroch s vybranými architektonickými ateliérmi sme riešili úlohu, ako sa priblížiť ku genius loci, ktorý môžete cítiť v uličkách starého mesta. Zámerom bolo vyhnúť sa strohosti a chladu, ktorým niekedy dnešná moderná architektúra pôsobí. Vzniklo tak pomerne jednoducho vyznievajúce zadanie – vhodne dotvoriť historické prostredie Konventnej ulice tak, aby bolo zrejmé, že ide o novú kvalitnú budovu,“ vysvetľuje základnú filozofiu projektu Pavol Vašek z Invest Productu.

Za zdanlivo jednoduchým zadaním sa však v skutočnosti ukrýval náročný architektonický problém. Investor sa preto rozhodol získať kvalitný návrh formou súťaže a cielene oslovil deväť bratislavských architektonických ateliérov. Fakt, že sa projekt Konventná 6 medzitým stal vlajkovou loďou Invest Product, potvrdzuje aj zloženie odbornej poroty. Predsedníctva sa ujala hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konradová, členstva prezident Spolku architektov Slovenska a šéf AA ateliéru architektúry Ján Bahna a poradca pre stavebný rozvoj mesta Hamburg a člen tímu primátora hlavného mesta architekt Peter Gero. Uznávaní odborníci znamenali záruku profesionálneho zhodnotenia súťažných návrhov. „Je to súťaž, ktorá sa neskončí v podobe experimentu, ale realizáciou,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii profesor Bahna.

V prvom kole štyri vzácne vyrovnané návrhy

Už prvé kolo naznačilo, že investor si zvolil cestu vedúcu k úspechu. Potvrdil to aj Peter Gero, ktorý zároveň ocenil otvorený profesijný prístup investora k myšlienke vypísať súťaž, nájsť skupiny dobre zvolených architektov a vybrať najkvalitnejší návrh: „Všetky zúčastnené ateliéry pristúpili k riešeniu architektonického problému s veľkým nadšením a nasadením, o čom svedčí aj fakt, že návrhy boli vypracované naozaj detailne,“ zdôraznil.

Odborná porota vybrala spomedzi ôsmich predložených návrhov štyri najlepšie, ktoré boli zároveň vzácne vyrovnané. Každý z nich mal svoje významné prednosti, ale aj priestor na vylepšenie. Porota nakoniec rozdelila odmenu pre víťazný návrh medzi všetkých štyroch postupujúcich a vypísala druhé kolo. V ňom už účastníci predstavili prepracované návrhy aj formou 3D modelu a osobnej prezentácie.

Náročnejšie druhé kolo bez anonymity tímov

Podľa profesora Bahnu bolo z hľadiska hodnotenia náročnejšie druhé kolo. V ňom sa už skončila anonymita tímov skrývajúcich sa za štyrmi vybranými návrhmi. Ako ich hodnotí on sám?

Ateliér Kusý – Paňák predstavil projekt v profesionálnej prezentácii, od jeho filozofie cez dispozície, analýzu priestorových vzťahov až po detaily a materiál. Návrh citlivo a detailne rieši vzťahy fasády so susednými líniami a otvormi. Porota ho zhodnotila ako kultivovaný, vyrovnaný vo vzťahoch histórie a inovácie, s racionálnymi dispozíciami, realizovateľný s presvedčivým súčasným architektonickým výrazom.

Prezentácia ateliéru GFI bola skôr tradičná, objasňujúca architektonickú a stavebno-technickú stránku návrhu. Návrh ako jediný priniesol do ulice jemný zlom s cieľom vniesť do prísnych uličných línií dynamiku.

Návrh ateliéru Vallo a Sadovský v diskusii história kontra súčasnosť prezentoval výraznú snahu o vnesenie inovatívnych prvkov do tradičnej zástavby 19. storočia. Ide o graficky svieži a náročný koncept korešpondujúci s filozofiou projektu.

Architekt Ivan Kubík predstavil po názornej prezentácii všetko ešte v animáciách. Návrh priniesol zaujímavé urbanistické idey v prepájaní susedných objektov. Použil veľmi racionálny spôsob parkovania a dispozície.

Víťazom súťaže ateliér BKPŠ Kusý – Paňák

Porota si pri hodnotení projektov zvolila bodovací systém zohľadňujúci kritériá ako fasáda ulice, fasáda smerom do zadného dvora, riešenie garážovania, parter a urbanizmus a dispozície. Spomedzi postupujúcich návrhov zvíťazil projekt z dielne architektov BKPŠ Kusý – Paňák, ktorý podľa poroty najvhodnejšie a najvýstižnejšie spojil modernú architektúru s užívateľskou kvalitou.

„Konfigurácia a hmotové usporiadanie vychádza zo svetelných podmienok daných okolitou zástavbou. Na vizualizáciách vidno vzťah strechy a steny, ktoré vytvárajú homogénny identický objekt,“ priblížil víťazný návrh architekt Martin Kusý ml. Na otázku Stavebného fóra, či 95 parkovacích miest nezaťaží širšie dopravné vzťahy, odpovedal, že to nepredpokladá. „Je ich viac, ako vyžadujú potreby samotného projektu, ktorý počíta iba s ôsmimi bytmi,“ zdôvodnil Kusý.

„Vzhľadom na to, že pôjde o kvalitnú architektúru a dobrú adresu, môže sa budova stať pokojne sídlom veľvyslanectva alebo konzulátov. Potešilo by nás, keby sa nám podarilo takéhoto klienta zaujať hneď na začiatku a ušiť mu projekt takpovediac na mieru. Dúfame, že svojich klientov si nájdu aj príjemné byty s výhľadom na Bratislavský hrad,“ odpovedal zástupca investora na otázku, pre akých klientov bude polyfunkčná budova určená.

Počin hodný pochvaly a hodný nasledovania

„Na Konventnej som sa stretla s investorom, ktorý si povedal, že chce svojou stavbou kvalitne zastavať prieluku na vzácnej ulici v bratislavskom Starom Meste. Keď chcete mať výborný dom, keď si chcete byť ako investor istý, že vami investované peniaze sú dobre investované a prinesú nielen očakávaný zisk, ale aj novú kvalitu, vypíšete architektonickú súťaž. To urobila spoločnosť Invest Product. A nielen to. Nechala si poradiť, vyzvanú súťaž urobila prísne anonymnú, dokonca dvojkolovú, napriek zvýšeným nákladom dala vyhotoviť model. V mene hlavného mesta chcem takýto prístup a zodpovednosť investora voči miestu, kde realizuje svoj investičný zámer, vyzdvihnúť,“ uviedla na adresu investora, ako aj tvorcov projektu polyfunkčnej budovy na Konventnej ulici 6 hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konradová.

Ako dodala, zastavanie prieluky predstavuje pre architektov veľmi náročnú úlohu. V danom prípade sa museli popasovať so svetlotechnikou, aby neutrpela vnútro dvorová architektúra. „Nová architektúra neprotirečí tomu, čo tu bolo. Výsledok vznikol z diskusie všetkých tímov, ktoré boli prizvané. Je to počin hodný pochvaly a hodný nasledovania,“ uzavrela Konradová.

Pokiaľ sa teda zladí záujem investora, nároky na funkčnosť, architektonickú kvalitu a spojenie historického kontextu s moderným riešením, vznikne projekt, ktorý prinesie hodnotu nielen pre investora, ale rovnako pre mesto a jeho genius loci.

Vizualizácie – architektonické ateliéry:
BKPŠ Kusý-Paňák (1–10), GFI (11), Vallo a Sadovský (12), Ivan Kubík (13)