20. 9. 2016

Prvý polrok zaznamenal najnižší objem investícií za posledné štyri roky

Prvý polrok zaznamenal najnižší objem investícií za posledné štyri roky

Za prvých šesť mesiacov roka 2016 vyhlásili investori 3 280 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,16 miliardy EUR, čo predstavuje vôbec najnižší polročný objem investícií za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu júna 2016.

V júni tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 161 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 176 miliónov EUR. To oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje pokles počtu obstarávaní o tri štvrtiny (77,9 percenta) a zároveň dvojtretinový pokles objemu (68,7 percenta). Zároveň ide o vôbec najnižší mesačný počet zákaziek za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. „Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 48,3 miliónov EUR vyhlásila Zvolenská teplárenská a. s. na ekologizáciu kombinovanej výroby elektriny a tepla,“ komentuje Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research.

Za prvú polovicu roka 2016 sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo dohromady 3 280 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2,16 miliardy EUR. V medziročnom porovnaní ide síce o desatinový nárast počtu (10,6 percenta), objem však v rovnakom období zaznamenal takmer pätinový pokles (17,1 percenta) a ide o vôbec najnižší polročný objem investícií za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie (2012 – 2,56 miliardy EUR, 2013 – 5,71 miliardy EUR, 2014 – 2,81 miliardy EUR, 2015 – 2,61 miliardy EUR). „Do verejných výberových konaní sa investuje málo peňazí, je nutné, aby sa dobre naštartovali projekty, ktoré budú financované z ďalšieho programového obdobia,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených zákaziek už bolo investormi 25 percent ukončených a zadaných konkrétnym firmám, čo z celkového objemu predstavuje 11 percent vo vyhlásenej celkovej hodnote 228 miliónov EUR. Reálne však boli tieto zákazky zadané v celkovej hodnote 210 miliónov EUR, teda o 8 percent menej oproti pôvodnej predpokladanej hodnote zákaziek pri ich vyhlásení. Desatina z celkového objemu (12 percent) verejných obstarávaní bola neskôr zrušená. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 1,68 miliardy EUR.

Ukončených a zadaných konkrétnym firmám bolo v prvých šiestich mesiacoch tohto roka 2 417 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 1,83 miliardy EUR. To predstavuje jednak mierny pokles počtu zadaných zákaziek o 1,2 percenta a zároveň štvrtinový pokles ich objemu (25,2 percenta). Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Foto: Herman Brinkman