7. 6. 2018

Rast slovenského stavebníctva sa bude pohybovať na úrovni 6 %

Rast slovenského stavebníctva sa bude pohybovať na úrovni 6 %

Slovenské stavebníctvo vzrastie v roku 2018 o 6,0 percenta. Pozitívny vývoj by mal sektor udržať aj v nasledujúcom roku, kedy, však, dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,5 percenta. Ďalší rozvoj stavebníctva by najviac podporilo zvýhodnenie slovenských stavebných firiem štátom. Tržby stavebných spoločností, pritom, tento rok porastú takmer rovnakým tempom ako výkon. Kapacity firiem sú aktuálne vyťažené na 87 percent, zásobník práce, potom, majú naplnený v priemere na 8 mesiacov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2018 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Slovenské stavebníctvo vzrastie v roku 2018 o 6,0 percenta. Pozitívny vývoj by mal sektor udržať aj v nasledujúcom roku, kedy, však, dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,5 percenta. Ďalší rozvoj stavebníctva by najviac podporilo zvýhodnenie slovenských stavebných firiem štátom. Tržby stavebných spoločností, pritom, tento rok porastú takmer rovnakým tempom ako výkon. Kapacity firiem sú aktuálne vyťažené na 87 percent, zásobník práce, potom, majú naplnený v priemere na 8 mesiacov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2018 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Výkon slovenského stavebného sektora sa v tomto roku zvýši v priemere o 6,0 %, pričom, na tomto vývoji sa zhoduje deväť z desiatich (89 %) riaditeľov stavebných spoločností. Dariť sa bude malým a stredným firmám (rast 6,4 %) a spoločnostiam zameraným na pozemné staviteľstvo (rast 6,3 %). Veľmi pesimistické sú vo svojich predpovediach veľké stavebné firmy, ktoré v tomto roku očakávajú rast iba na úrovni kladnej stagnácie (0,3 %). Rast slovenského stavebníctva bude pokračovať aj v roku 2019, kedy, však, dôjde k spomaleniu jeho tempa v priemere na 3,5 %. Optimistickejšie sú v dlhodobom výhľade firmy zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom (rast 3,9 %). Veľké spoločnosti predikujú, oproti roku 2018, mierne zlepšenie, avšak, nárast výkonu sa bude u nich pohybovať iba na úrovni 1,0 %. „Ako sme mohli vidieť počas uplynulých mesiacov, štát ako najväčších investor spustil viacero zákaziek v oblasti budovania dopravnej infraštruktúry. Ich plný rozbeh očakávame práve v tomto roku a dá sa očakávať, že slovenské stavebníctvo zaznamená vyššiu produkciu. Zároveň pozitívne môžeme hodnotiť fakt, že štát prostredníctvom svojich firiem ohlásil spustenie ďalších zákaziek alebo už reálne spustil proces obstarávania dokumentácie, či verejného obstarávania na niektoré nové úseky rýchlostných ciest a diaľnic,“ hovorí Marián Moravčík, generálny riaditeľ, VÁHOSTAV – SK, a. s. Situáciu ďalej rozvádza Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s. „Napriek mnohým predpovediam o miernom raste slovenského stavebníctva v roku 2018 sa domnievam, že rast bude naplnený len v segmente pozemných stavieb. Žiaľ, v inžinierskom staviteľstve je rast skôr želaním ako reálnym odrazom vývoja na trhu stavebníctva. Nie som optimistom, v tomto roku predpokladám mierny pokles tržieb v porovnaní s rokom 2017. Výraznejší prepad očakávam v roku 2019. Dôvodom je slabá pripravenosť nových úsekov diaľnic, ciest a železníc, pričom aj na to málo, čo sa podarí pripraviť, nie sú jasne vyčlenené finančné prostriedky.“ Jeho slová doplňuje Anton Barcík, generálny riaditeľ Považské cementárne, a. s. Ladce. „Ak sa nezačnú veľké stavby s finančným krytím, tak slovenské stavebníctvo v ďalšom roku očakáva recesia.“

Kľúčovým krokom zo strany štátu, ktorý by najviac prispel k ďalšiemu rozvoju slovenského stavebníctva, je, podľa riaditeľov, zvýhodnenie slovenských stavebných firiem. Tento krok, pritom, ohodnotili 8,0 bodmi z maximálnych 10, ktoré predstavujú najväčšiu podporu ďalšieho rozvoja. Významný pozitívny dopad by tiež malo pokračovanie v plánovaných projektoch aj po zmene vlády (7,6 bodov), vyšší príspevok do stavebníctva zo štátneho rozpočtu a lepšia informovanosť investorov o zákazkách (oboje rovnako 7,4 bodov). Relatívne najmenej by rozvoju stavebníctva pomohlo zjednodušenie podmienok získavania víz pre pracovníkov z tretích krajín (6,0 bodov).

„Rozvoju slovenského stavebného odvetvia by najviac pomohlo, ak by štát podnikol také kroky, aby v prvom rade zaistil skrátenie legislatívnych schvaľovacích procesov. Samotné vybavovanie stavebných povolení bolo vždy zdĺhavé. Aktuálne je však situácia ešte horšia kvôli vynúteným zákonným požiadavkám účastníkov konania. Tieto subjekty nie sú často danou stavbou fyzicky dotknuté, ale legislatívne im toto právo náleží. Flexibilita súkromných a štátnych investorov sa tak výrazne oslabuje,“ hovorí Tomáš Kosa, konateľ, HSF System SK. Svoj pohľad pridáva tiež Miroslav Beka, riaditeľ, HOCHTIEF SK s.r.o. „Spracovaný jasný a pevný plán objemu výstavby na nasledovné roky, stanovenie priorít, zabezpečenie financovania. Tým by sa vytvoril predpoklad na plánovanie stavebných firiem v oblasti personálneho a strojno-technického vybavenia.“

Tržby stavebných firiem porastú v tomto roku takmer rovnakým tempom ako rast výkonu sektora. Pre rok 2018 tak riaditelia stavebných spoločností očakávajú nárast tržieb o 5,7 percenta, pričom, mierne optimistickejšie sú, vo svojich predpovediach, firmy zamerané na inžinierske stavby (rast 6,3 %) a malé a stredné spoločnosti (rast 6,1 %). Veľké stavebné firmy, naopak, predikujú nárast tržieb iba na úrovni 1,3 %. V nasledujúcom roku dôjde k ďalšiemu navýšeniu tržieb o 3,4 %. Veľmi pesimistické zostávajú veľké stavebné firmy, ktoré v dlhodobom horizonte predikujú rast svojich tržieb o 0,6 %.

„Pokiaľ sa v dopravnom staviteľstve podarí odsúťažiť a i reálne zahájiť všetky plánované diaľnične úseky, bude to pre stavebný trh ohromný impulz. Iba dúfam, že už nebudeme svedkami boja o zákazku za cenu podnákladových cien. Za 60 % rozpočtovaných nákladov sa jednoducho stavať nedá. A medzi podnikaním a sponzoringom nemá byť znamienko rovnosti,“ tvrdí Milan Svoboda, Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, Stavby mostov. Opačný názor má Michal Fickuliak, Marketing manager, Saint-Gobain Construction Products, Divízia Weber – Terranova. „V roku 2018 predpovedame nadalej mierny rast stavebnictva, odhadujeme maxilamne 3% narast. V buducom roku predpokladame podobny vyvoj ako sa ukazuje v roku 2018. Nemyslime si, ze pride k rapidnemu oziveniu, skor si myslime, ze narast bude mierny a kontinualny. V tomto roku je najviac viditelne ozivenie trhu novostavieb a stagnacia trhu rekonstrukcii budov. Domnievame sa, ze v podobnom duchu sa ponesie aj rok 2019, najma s prihliadnutim na rozpracovane projekty novostavieb.“

Aktuálne vyťaženie kapacít stavebných spoločností dosahuje v priemere 87 %. Riaditelia stavebných spoločností, pritom, majú, v súčasnej dobe, zaistené zákazky na 8 mesiacov dopredu. Lepšie si, v tomto ohľade, vedú firmy zamerané na inžinierske stavby, ktoré majú zásobník práce zaplnený na 10 mesiacov.