16. 9. 2011

Rozvoj ekologického mesta predpokladá inteligentný ekosystém

Rozvoj ekologického mesta predpokladá inteligentný ekosystém

Štáty celého sveta s napätím čakajú na príchod ohlasovanej druhej vlny globálnej hospodárskej krízy. Krach amerických bánk po zdanlivej pauze pokračuje a jednotná európska mena rieši existenčnú otázku vlastného prežitia. Nedávno skonštituovaný pokrízový manažment firiem a spoločností sa dnes znova prezlieka do pohotovostnej rovnošaty a pojem znovu naštartovanie rastu sa opäť raz stáva tabu. Napriek dusivej atmosfére, či práve vďaka nej, sa rodia iniciatívy. Medzi tie najnaliehavejšie patrí výzva, ktorú podnikom, firmám, komunitám, združeniam, miestnym samosprávam i verejnej správe najnovšie adresuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).

Nadnárodné firmy nás tlačia k dodržiavaniu štandardov

Na to, že energetický certifikát stavby u nás nie je totožný s certifikátom udržateľnej výstavby vo svete, sa zavše zabúda. Značné podlžnosti Slovenska voči aktuálnym trendom vo vyspelých krajinách vedú k imperatívu zaviesť do povedomia i praxe nielen pojem „zelené budovy“, ale aj „zelené obstarávanie“. To predpokladá celkovú zmenu spôsobu uvažovania v záujme skvalitnenia urbánneho rozvoja pre všetky generácie, čo nesie v sebe súčasne istý edukačný aspekt.

„Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa aj u nás vnímala výstavba vo svojej celistvosti a aby pozitívne ovplyvňovala životy súčasných i budúcich generácií. Teda brať do úvahy energetické úspory, využívanie inovatívneho dizajnu, najmodernejších stavebných systémov a zelených technológií, ktoré nám pomôžu budovať funkčné stavby s vysokou architektonickou hodnotou, ohľaduplné k životnému prostrediu aj komunite, a vytvoriť v nich zdravšiu vnútornú klímu,“ odznelo na utorkovej tlačovej besede SKGBC.

Ako skonštatovala pozvaná hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konradová, rozvoj ekologického mesta predpokladá vytvoriť v hlavnom meste inteligentný ekosystém. „Chceme, aby mesto začalo intenzívnu spoluprácu s dodávateľmi nových druhov energií. Európska únia nás pozýva participovať na projekte, v ktorom nám priplatí, aby sme budovy nielen podštandardne zatepľovali, ale urobili podstatne viac,“ podčiarkla Konradová. Dodala, že nepôjde len o budovu, ale tiež o riešenie priestoru okolo nej (napríklad možnosti napojenia cyklistickej dopravy).

„Je to celosvetový trend a ten, kto sa mu neprispôsobí, pôjde z kola von,“ upozornil podpredseda predstavenstva SKGBC Rastislav Badalík zo spoločnosti Bischoff et Compagnons. Ako pripomenul, hranice sa v trhovom biznise strácajú. „Na Slovensku máme veľa nadnárodných spoločností – sme nimi tlačení zo zahraničia, aby sme dodržiavali isté štandardy. Pri klasickej nízko energetickej budove dnes zvyšujeme investičné náklady o tri percentá, návratnosť je ale do štyroch rokov. Keď sa do toho zapojí zdravý rozum, dá sa to aj bez navýšenia,“ uzavrel Badalík.

Prvá zelená a trvalo udržateľná stavba v Bratislave

Komplex Bratislava Business Center 1 Plus (BBC 1 Plus) nachádzajúci sa uprostred administratívno-obchodnej zóny predstavuje prvú naozaj zelenú stavbu v hlavnom meste SR. Pozostávať má z 13 podlaží s prenajímateľnou úžitkovou plochou 15 900 m2, plus 313 vnútorných parkovacích miest. BBC 1 Plus bude postavený ako trvalo udržateľná stavba a vďaka tomu splní špecifické ciele ochrany životného prostredia. CA Immo Group sa súčasne usiluje ako developer/investor získať pre tento projekt certifikáciu systémom LEED.

K ďalším nesporným prednostiam projektu BBC 1 Plus patrí podľa jeho investora moderná architektúra, prepracovaná presklená fasáda vysokej kvality, európsky štandard pre ekológiu a energetickú účinnosť, LEED certifikácia, užívateľsky prívetivá mikroklíma na pracoviskách, technický systém v rámci budovy spĺňajúci najnovšie technologické štandardy, elegantné vstupné haly pozdĺž ulíc Jarabinková a Plynárenská, upravené pešie zóny či vonkajšie parkovacie státia pre kupujúcich.

Projekt BBC 1 Plus vo faktoch a číslach

 • Developer/Investor: CA Immo Group
 • Generálny dodávateľ: Bilfinger Berger
 • Financujúca banka: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
 • Architekt: Bogár, Králik & Urban (BKU)
 • Celková úžitková plocha: 15 900 m2
 • Podlažia: 1 podzemné / 13 nadzemných podlaží
 • Parkovacie miesta: 313 vnútorných parkovacích miest
 • Začiatok výstavby: 6. decembra 2010
 • Plánované ukončenie: august 2012
 • Kancelárska plocha: 14 617 m2
 • Skladovacia plocha: 798 m2
 • Plocha predajní: 441 m2
 • Kapacita reštaurácie: 400 hostí

LEED štandard budovy

 • Modulárne delenie priestoru (raster 1,3 m)
 • Otvárateľné okná – otvory v každom druhom rastri
 • Kancelárie: svetlá výška 2,9 m
 • Zdvojená podlaha (15 cm)
 • Účinný systém riadenia svetla
 • Stropné chladenie
 • Samostatne riadené komfortné vykurovanie a chladenie
 • Záložné chladenie v serverových miestnostiach
 • Až 8 serverových miestností / kuchyniek / sprchovacích kútov na poschodie
 • Vnútorné prepojenia (spojovacie schodištia)

V čase, keď teda medzinárodné spoločenstvo deklaruje Svetovým týždňom zelených budov (19. – 23. 9. 2011) podporu udržateľnej výstavbe a zelenej ekonomike, pripája sa k tejto iniciatíve aj nezisková organizácia SKGBC, ktorá odbornú i laickú verejnosť vyzýva k spolupráci.

Zdroj a obrázky: Kharisma (1), SKGBC (2–7)
1 – Zľava: člen predstavenstva SKGBC Roman Bahník (Redesign), podpredseda predstavenstva SKGBC Rastislav Badalík (Bischoff et Compagnons), hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konradová, predseda predstavenstva SKGBC Peter Kysela (Arch.Design Slovakia) a výkonná riaditeľka SKGBC Vladimíra Bukerová.
2,3,4,5,6,7 – Vizualizácie prvej zelenej budovy v Bratislave – BBC 1 Plus