20. 11. 2015

Slovenský realitný trh doposiaľ v roku 2015 preinvestoval 170 mil. eur.

Slovenský realitný trh doposiaľ v roku 2015 preinvestoval 170 mil. eur.

K tretiemu kvartálu 2015 dosiahol objem investícií do nehnuteľností na Slovensku úroveň cca 170 mil. eur. Dominantným segmentom je aj naďalej logistika a ľahký priemysel.
„Očakávané minimum pre tento rok je na úrovni približne 370 mil. eur avšak toto číslo môže byť výrazne vyššie, berúc do úvahy počet transakcií, ktorých uzatvorenie je naplánované do konca roka 2015,“ hovorí Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci investičného oddelenia JLL na Slovensku.

Logistika a ľahký priemysel

V prvej polovici roka sme v logistike zaznamenali tri úspešné transakcie a v treťom kvartáli pribudli dve ďalšie – kúpa DNV Logistics parku v Devínskej Novej Vsi developerskou spoločnosťou CTP Invest, ktorá park premenovala na CTPark Bratislava a odchod rakúskej spoločnosti Immofinanz, ktorá opustila slovenský industriálny trh predajom svojho paneurópskeho portfólia priemyselných nehnuteľností spoločnosti Logicor, patriacej pod investičnú skupinu Blackstone. Slovenská časť transakcie zahŕňala LogCenter v Novom Meste nad Váhom. Do konca roka očakávame uzatvorenie dvoch ďalších industriálnych transakcií a trhový sentiment naznačuje potenciál uskutočnenia i dodatočných portfólio transakcií v roku 2016.

Kancelárie a maloobchod

Okrem dvoch stredne veľkých kancelárskych transakcií, ktorých podpis očakávame v decembri 2015, sledujeme aj rastúci záujem investorov o prvotriedne (prime) nákupné centrá v hlavnom meste, ako aj o sekundárne retailové nehnuteľnosti v menších regionálnych mestách.

V treťom kvartáli predala spoločnosť Pramerica menšie regionálne nákupné centrum Tulip Center v Martine luxemburskej spoločnosti s izraelským kapitálom, ktorý je čoraz vo väčšej miere investovaný na Slovensku.

Vo všeobecnosti, vplyvom dostupnosti bankového financovania naprieč Európou a externých faktorov i vo vzdialených krajinách, je možné badať rastúci záujem „exotických“ investorov o investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku. V nasledujúcom roku bude preto zaujímavé sledovať, či sa investičné ambície nových investorov naplnia a aký vplyv bude mať ich príchod na správanie domácich a etablovaných zahraničných investorov.

Úroveň výnosov

Výška miery kapitalizácie pri potenciálnych transakciách prvotriednych nehnuteľností v prvom polroku 2015 mierne poklesla a tlak na jej znižovanie očakávame aj počas štvrtého kvartálu. Ku Q3 2015 sa úroveň výnosov prvotriednych nehnuteľností na Slovensku nachádzala na úrovni 7% pre kancelárie, 6,50% pre nákupné centrá a 8% pre skladové a logistické nehnuteľnosti.

Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku podľa jednotlivých sektorov (2004 – Q3 2015)

Foto: Yaroslav B