17. 4. 2013

Štatistiky kancelárskeho trhu za 1. kvartál 2013 (Bratislava, Košice)

Štatistiky kancelárskeho trhu za 1. kvartál 2013 (Bratislava, Košice)

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu kancelárskych priestorov v Bratislave v 1. kvartáli 2013 zaznamenala mierne výkyvy. Záujem je najmä o menšie kancelárske priestory do 200 m2. Relevantné informácie vyplývajú z údajov o trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2013, ktoré zverejnila Centrálna databáza komerčných nehnuteľností Kancelarie.sk.

Bratislava: výška nájmu voľných kancelárskych priestorov

Priemerná požadovaná výška priemerného čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Bratislave za 1. kvartál 2013 dosiahla v jednotlivých mestských častiach nasledovné hodnoty:

Požadovaná výška priemerného čistého nájmu kancelárií štandardu A v porovnaní so 4. kvartálom 2012 v Bratislave III a II zaznamenala mierny pokles, v Bratislave I mierny nárast.

Požadovaná výška priemerného čistého nájmu kancelárií štandardu B v porovnaní so 4. kvartálom 2012 v Bratislava I a III zaznamenala mierny pokles, v Bratislave II a V mierny nárast.

V bratislavských obvodoch II, III bol pri kanceláriách štandardu C v porovnaní s 4. kvartálom 2012 zaznamenaný mierny pokles, v ostatných častiach Bratislavy evidujeme nárast.

Košice: Výška nájmu voľných kancelárskych priestorov Požadovaná výška priemerného čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Košiciach v 1. kvartáli 2013 dosiahla nasledovné hodnoty:

V porovnaní so 4. kvartálom 2012 bol zaznamenaný mierny nárast priemerného požadovaného nájmu.