2. 8. 2018

Stavby století: Nejvíce se stavělo za první republiky

Stavby století: Nejvíce se stavělo za první republiky

U příležitosti oslav výročí 100. let vzniku Československa vznikl projekt České a slovenské stavby století. V rámci něho odborníci vybrali 100 nejvýznamnějších staveb – 66 z Česka a 34 ze Slovenska. Vypisovatelé projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR.

Pojďme se na celý projekt podívat v číslech. Byly vybrány stavby z let 1918 až 2018. Hned 43 z celkových 100 se začalo stavět v rozmezí let 1918 až 1939, tedy během období tzv. první republiky. Přičemž vůbec nejvíc projektů bylo realizováno v období 1930–1939, celých 21.

Na období let 1940–1990 připadá 44 staveb. Čili během padesáti let poznamenaných válkou a komunismem vzniklo jen o jednu významnou stavbu více než během dvaceti let první republiky. Od roku 1990 až do současnosti se postavilo zbylých 13 projektů, přičemž pouze dva vycházejí na 90. léta minulého století.

Pokud se zaměříme na geografické rozmístění staveb, zjistíme, že suverénně vede Praha. Na jejím území stojí 29 staveb. Druhá je Bratislava, slovenské hlavní město se ve výběru může pyšnit 13 stavbami.

Zajímavý je i typ nominovaných budov. Ve výběru totiž najdeme např. tři krematoria. Dále třeba šest sportovních komplexů od plaveckých, po hokejové a fotbalové stadiony. Deset procent tvoří stavby spojené s vodou (zdymadla, vodní elektrárny, přehrady). Ve výběru je i velké množství dopravních staveb v podobě nejrůznějších nádraží, letišť, mostů či dálnic. Kompletní seznam staveb zde