3. 7. 2014

Stavebné firmy ohrozujú najmä neplatiči a nestabilná legislatíva

Stavebné firmy ohrozujú najmä neplatiči a nestabilná legislatíva

Viac než štvrtinu odvedenej práce nemajú doteraz stavebné firmy zaplatenú. Zlú platobnú morálku považujú riaditelia za aktuálne najväčší problém s dopadom na ekonomickú stabilitu stavebných firiem. Druhým problémom je tiež nestabilná legislatíva. Vymožiteľnosť práva hodnotia firmy ako mimoriadne nízku. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 analytickej spoločnosti CEEC Research.

Riaditelia stavebných firiem sa sťažujú na zlú platobnú morálku investorov, ale tiež niektorých veľkých firiem voči ich menším subdodávateľom (stredným a malým firmám alebo dodávateľom materiálu). Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 je v súčasnej dobe už po splatnosti až 27 percent všetkých stavebnými firmami vyfaktúrovaných prostriedkov. Faktorom, ktorý má podľa firiem kľúčový vplyv na ekonomickú nestabilitu stavebných firiem, je práve zlá platobná morálka zadávateľov práce. Na tom, že ide o veľký problém, sa zhodlo 94 percent riaditeľov stavebných firiem. Mezi najväčšími firmami panovala v otázke dokonca stopercentná zhoda. Objem faktúr, u ktorých investori meškajú s úhradou, je oproti priemeru ešte o 4 percentné body vyšší.

„Zlá platobná morálka zadávateľov stavebných prác v kombinácii so zložitou vymožiteľnosťou práva je pre mnoho firiem smrtiaca kombinácia. V mnohých prípadoch už nepomáhajú ani prísľuby ďalších zákaziek a niektorí subdodávatelia odmietajú dodávať i tým najväčším firmám bez zaistenia úhrady vopred. Im samotným totiž už kriticky chýbajú peniaze na mzdy zamestnancov, či úhrady dodávateľom materiálu, bez ktorých nie sú schopni fungovať,“ približuje aktuálnu situáciu na trhu Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. To potvrdzuje i Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK: „Hlavným problémom je platobná morálka, a to tak investorov, ako aj dodávateľov navzájom.“ Rovnako to vidí i výkonný riaditeľ spoločnosti Ramirent, ktorá zaisťuje pre stavebné firmy požičiavanie techniky a mechanizácie, Libor Taglicht: „Platobná morálka je bohužiaľ úplne tristná. Najsmutnejšie na tomto nenormálnom stave je, že ho drvivá väčšina dlžníkov považuje za normálny. Skúste kontaktovať vášho dlžníka 2 týždne po splatnosti faktúry. Odpoveďou Vám nebudú ospravedlnenia a pravdivé ubezpečenie o práve uskutočnenej platbe. Skôr si vypočujete vyhrážanie, že prerušia Vašu vzájomnú spoluprácu a neustále opakovanie, že je to „ predsa úplne normálne.“

Zdroje, ktoré majú spoločnosti blokované u investorov, a ktoré potrebujú pre ďalší chod, nahradzujú, podľa výsledkov analýzy, najčastejšie čerpaním vlastných zdrojov (vlastného kapitálu). To potvrdzuje až 94 percent riaditeľov spoločností. Naopak odklad alebo čiastočnú výplatu miezd a iných interných nákladov sa snažia firmy využívať len minimálne, vzhľadom k tomu, že dľa ich slov je to to najhoršie riešenie s dopadom na ich image, kvalitu práce a v podstate už posledná snaha o riešenie situácie pred ich zánikom.

„V prvom rade štát a celý verejný sektor by mal skrátiť splatnosti faktúr čo najviac, alebo aspoň dodržiavať danú 30 dňovú splatnosť. Zaznamenávame veľa zákaziek, kde hlavne mestá a obce idú do zákaziek, kde nemajú zaistené 100% financovanie, alebo pri zákazkách financovaných z eurofondov, kde poberateľom príspevku sú mestá alebo obce, z dôvodu dlhej administratívnej náročnosti kontroly projektu sa úhrady faktúr neúmerne predlžujú,“ uvádza Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, EUROVIA SK. Za jedného z popredných dodávateľov stavebných materiálov na Slovensku zlé skúsenosti s platobnou morálkou potvrdzuje i Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ spoločnosti SGCP Weber: „Problematika pohľadávok na Slovensku je dlhodobo TOP témou. Súčasná platobná morálka na Slovensku je ovplyvnená najmä druhotnou platobnou neschopnosťou. Tok peňazí sa výrazne spomaľuje a slovenské firmy musia každodenne zápasiť s analyzovaním každej akcie, na ktorú dodávajú tovar alebo služby z pohľadu platobnej schopnosti investora, prípadne odberateľa.“

Na druhom mieste vo faktoroch obmedzujúcich ekonomickú stabilitu spoločností firmy s malým odstupom bodového hodnotenia uvádzajú nestabilnú legislatívu a nekoncepčnosť štátu (potvrzuje 93 % firiem, hodnotenie 7,5). Vymožiteľnosť práva riaditelia firiem hodnotia ako mimoriadne zlú, na stupnici od 0 do 10 maximálnych bodov ju hodnotia hlboko pod priemerom, tj. len dvomi bodmi. Väčšina odpovedí bola do troch bodov a hodnotenie vyššie než päť bodov (priemer) bolo úplne ojedinelé. V jednotlivých segmentoch (veľké alebo stredné a malé firmy) boli odpovede veľmi podobné.

Ilustračné foto: Perla Ružinova, s.r.o.