28. 3. 2013

Stavebné projekty v režime integrovaného plánovania

Stavebné projekty v režime integrovaného plánovania

„Slovenské stavebníctvo si zaslúži systémovú zmenu v organizácií vývoja stavebných projektov v oblasti priemyselnej výstavby. Je na čase niečo zmeniť“, uviedol v rozhovore na tému budúceho vývoja priemyselných a administratívnych budov, Erik Štefanovič, konateľ slovenskej pobočky DELTA Projektconsult Slovakia. V otázke vplyvu stavebného priemyslu na ekológiu a prijatím razantných zmien do zavedených postupov v organizácií vývoja stavebného projektu sa ako člen ÖGNI (Ökologische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) aktívne angažuje aj spoločnosť DELTA, ktorá sa snaží presadzovať proces integrovaného plánovania do svojich aktuálnych projektov vo všetkých štyroch krajinách v rámci Európy, kde momentálne pôsobí.

Proces integrovaného plánovania Štefanovič definuje ako systém neizolovať jednotlivé subjekty podieľajúce sa na výstavbe, ale naopak prizvať všetkých odborníkov z potrebných oblastí už k zrodu projektu za jeden stôl a začať tak úplne nový systém spolupráce a výmeny odborných informácii a poznatkov na základe skúseností. „Integrované plánovanie vnímam v podstate ako súhrn praktických poznatkov a zhluk príslušných odborníkov na jednom mieste. A predovšetkým v tej najdôležitejšej fáze projektu. Teda hneď na začiatku, kedy sa rieši vývoj projektu podľa zadaných cieľov a očakávaní investora. Je to tímová práca viacerých stavebných odborníkov, ktorá výrazne zlepší proces plánovania, zefektívni projektovanie, skráti dobu výstavby, zníži investičné výdaje investora nielen pri výstavbe, ale taktiež údržbe či prevádzke budovy“.

Pre spoločný cieľ je potrebná aktívna spolupráca všetkých strán podieľajúcich sa na projekte. „Výstavba je tímový proces, ktorý vďaka obrovskému počtu subjektov podieľajúcich sa na realizácií stavby môže viesť k fiasku, rozčarovaniu a tradičným sporom. Pre investora je systém integrovaného plánovania záruka, že stavebný tím vytvorí maximálne optimalizovaný projekt na základe zadania investora. Proces začína analýzou hlavného cieľu či poslania, ktorému má nový objekt slúžiť. Architekti vypracujú spolu so stavebnými inžiniermi stavebné riešenie, ktoré bude najlepším výsledkom z pohľadu ekonomického, ekologického a socio-kultúrneho, doplnil Štefanovič.

Aké očakávania máte od systémovej zmeny v organizácií projektu?

„Projekcia má pri stavebnom zámere jednu z najväčších pák na realizáciu funkčnej budovy, ktorá je orientovaná na životný cyklus, bude teda funkčná a z energetického pohľadu i ekonomicky prevádzkyschopná, a to aj za dvadsať rokov“. Pokiaľ sa hovorí o štatistike, že iba 44% činností v stavebnom procese vytvára hodnotu, zostávajúce činnosti sú teda svojím spôsobom neproduktívne. Je teda nutné sa vážne zamyslieť nad tým, ako celý stavebný proces do budúcna zmeniť k lepšiemu, aby odpadli zbytočné náklady a naopak, aby sa stavebný projekt maximálne orientoval na skutočné potreby investora a optimalizoval sa z hľadiska jeho budúcej funkcie, priestoru a energetickej náročnosti“.

Foto a graf: DELTA Projektconsult