19. 1. 2015

Štruktúra dopytov po kancelárskych priestoroch sa v 4. štvrťroku stabilizovala

Štruktúra dopytov po kancelárskych priestoroch sa v 4. štvrťroku stabilizovala

Štvrtý kvartál roka 2014 z pohľadu vývoja dopytu po voľných kancelárskych priestoroch zaznamenal stabilitu. Mestské časti Bratislava II a Bratislava I spolu stále tvoria väčšinu, teda 66 % všetkých evidovaných dopytov. Vedúce postavenie pri vyhľadávaní nových kancelárií si udržali firmy do 5 zamestnancov. Na rozdiel od predchádzajúceho kvartálu, kde bolo ich mimoriadne vysoké percentuálne zastúpenie, sa podiel na celkovej štruktúre dopytu podľa počtu zamestnancov vrátil do normálu.

Bratislava

Percentuálny podiel dopytov podľa mestských častí

Bratislava II si vychádzajúc z dlhodobých štatistík pravdepodobne zachová stabilnú pozíciu aj v budúcnosti. Z celkových dopytov po voľných kanceláriách sa na túto mestskú časť sústreďuje 43 % firiem, ktoré vyhľadávajú priestory on-line. Oproti minulému sledovanému obdobiu si Bratislava II polepšila o 3 %. Po Bratislave II v počte dopytov nasleduje Bratislava I (24 %) a Bratislava III (23 %).

Vývoj dopytov v jednotlivých mestských častiach po kalendárnych štvrťrokoch a podľa počtu zamestnancov

Výsledky analýzy portálu Kancelarie.sk dokumentujú len veľmi malé medzikvartálne zmeny v štruktúre dopytov po voľných kancelárskych priestoroch. „Možno konštatovať, že menší posun nastal iba v obvode Bratislava II, ktorý si v porovnaní s 3.Q 2014 polepšil o 3 %. Naopak pokles – konkrétne o 2 %, nastal v prvom bratislavskom obvode. Bratislava I stráca záujemcov práve na úkor Bratislavy II a Bratislavy III,“ uvádza Robert Čambal, výkonný riaditeľ portálu Kancelarie.sk a dodáva, „z pohľadu štruktúry dopytu podľa počtu zamestnancov evidujeme stále vysoký dopyt zo strany firiem do 5 zamestnancov, i keď extrémne hodnoty z predchádzajúceho kvartálu nedosiahli. Ako vidno z grafu, dopyt menších firiem do 5 zamestnancov je stabilný naprieč všetkými mestskými časťami a dosahuje podiel priemerne okolo 55 %.“

Košice

Percentuálny podiel dopytov podľa počtu zamestnancov

Firmy do 5 zamestnancov sú stabilne dominantnou skupinou spoločností, ktoré hľadajú voľné priestory on-line v Košiciach. „Vysoký podiel dopytov menších firiem (konkrétne 79 %, čo predstavuje medzikvartálny pokles len o 1 %), môžeme považovať za dlhodobý trend a ani v najbližšej dobe neočakávame významnejší výkyv,“ hovorí R. Čambal. Firmy s 5–10 zamestnancami sa vrátili takmer až k hodnote z 2.Q 2014, teda z 12 % na 9 %.

Vývoj dopytov po kalendárnych štvrťrokoch z pohľadu počtu zamestnancov

Štruktúra dopytov v Košičiach podľa kritéria počtu zamestnancov zostáva medzikvartálne zachovaná. Prím hrajú firmy do 5 zamesntancov (spomínaných 79 %). Jediný väčší výkyv zaznamenali spoločnosti s 20 až 50 zamestnancami, ktoré zvýšili podiel na celkovom vyhľadávaní z 2 % na 9%.

Zdroj: Kancelarie.sk
grafy: Kancelarie.sk